Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 11,

Nhận xét tình hình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1990 -2005

Dựa vào bảng 9.3 (trang 77 sgk Địa lí 11), nhận xét tình hình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1990 -2005.

Nhận xét tình hình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1990 -2005

3
3 Câu trả lời
 • Bọ Cạp
  Bọ Cạp

  Nhận xét:

  - Giai đoạn 1990 – 2001: tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm rất nhanh từ 5,1% xuống chỉ còn 0,4% (giảm 4,7%).

  - Giai đoạn 2003 - 2005: nền kinh tế Nhật Bản đã bắt đầu phục hồi trở lại với tốc độ tăng trưởng năm 2005 là 2,5%.

  0 Trả lời 08:36 15/09
  • Captain
   Captain

   Quan sát bảng 9.3 ta thấy:

   Giai đoạn 1990 – 2005, tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản không ổn định

   Từ 1990 đến 1995, tốc độ tăng trưởng giảm mạnh ( giảm 3,6%)

   Từ 1995 đến 1997 có xu hướng tăng lên nhẹ ( tăng 0,4%)

   Từ 1997 đến 2001, tốc độ tăng trưởng Nhật Bản dường như tuột dốc, chỉ còn 0,4%.

   Đến năm 2005, nền kinh tế Nhật Bản đã bắt đầu phục hổi trở lại với tốc độ tăng trưởng năm 2005 là 2,5%.

   0 Trả lời 08:36 15/09
   • Bon
    Bon

    - Tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm sút qua các, năm 1990 là 5,1% đến năm 2001 giảm còn 0,4%.

    - Tuy nhiên, đến năm 2003, nền kinh tế có sự phát triển khá hơn, nhưng tốc độ chậm và sụt giảm vào năm 2005.

    0 Trả lời 08:36 15/09
    Địa Lý Xem thêm