Hà Đỗ Hóa học

Nước tác dụng với natri: Na + H2O

3
3 Câu trả lời
 • Chuột nhắt
  Chuột nhắt

  Natri tác dụng với nước Na + H20

  Hầu hết Natri đều tác dụng mạnh với nước, tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hidro và có thể khiến hydro bị đốt cháy.

  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

  0 Trả lời 22:31 08/05
  • Chanaries
   Chanaries

   Natri phản ứng với nước, nóng chảy thành giọt tròn có màu trắng chuyển động nhanh trên mặt nước. Mẫu Na tan dần cho đến hết, có khí H2 bay lên, phản ứng toả nhiều nhiệt. Làm bay hơi nước của dung dịch tạo thành, sẽ thu được chất rắn màu trắng đó là Natri hidroxit (NaOH)

   0 Trả lời 22:35 08/05
   • Bé Bông

    Hóa học

    Xem thêm