Thao Nguyen Tiếng Anh

One là gì?

6
6 Câu trả lời
 • Hà Lê
  Hà Lê

  1

  0 Trả lời 20:40 18/09
  • Hải Anh 8A3
   Hải Anh 8A3

   một


   0 Trả lời 21:31 03/10
   • Hà Khánh Nguyên
    Hà Khánh Nguyên

    từ này bạn có thể lên gg dich


    0 Trả lời 20:04 09/10
    • Bé Gạo
     Bé Gạo

     One nghĩa là số 1

     0 Trả lời 08:47 15/06
     • Gia Kiet Hoang ...
      Gia Kiet Hoang ...

      - One được dùng làm đại từ với nghĩa: một người nào đó, một cái gì đó

      ex: One of my younger sisters lives in Los Angeles.

      - One là tính từ khi đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa

      ex: One day you will regret that you did not study English hard.

      - One làm bổ ngữ cho động từ hay giới từ để tránh việc lặp lại danh từ

      ex: There are many good students in the class, the teacher has to choose one to join the competition.

      - One mang nghĩa là: người ta, thiên hạ…làm chủ ngữ cho động từ số ít

      ex: One person who always tries to study hard to achieve high achievement.

      0 Trả lời 08:49 15/06
      • Heo con ngốc nghếch
       Heo con ngốc nghếch

       - One/ ones được sử dụng khi ám chỉ mọi người nói chung, không cụ thể riêng ai hay tình huống nào.

       - One được sử dụng như một từ thay thế (substitute words) khi không muốn lặp lại danh từ đã được thay thế trong câu trước

       - Each other và one another được dùng như một đại từ đối ứng.

       0 Trả lời 08:50 15/06
       Tìm thêm: One là gì?

       Tiếng Anh

       Xem thêm