Lớp Hóa cô Tuyết Tiếng Anh

Peter is asking to borrow Nam’s pen

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Question 16: .

- Peter: “Can I borrow your pen, Nam?”

- Nam: “_______”

A. Me too.

B. Here you are.

C. Thanks a lot.

D. Congratulations!

ĐÁP ÁN

Chọn B.

26
26 Câu trả lời
 • CUNG GIA HÂN
  CUNG GIA HÂN

  em chọn b ạ

  Trả lời hay
  37 Trả lời 07/04/22
  • PHƯƠNG UYÊN TRẦN
   PHƯƠNG UYÊN TRẦN

   em chọn a ạ 

   Trả lời hay
   2 Trả lời 09/04/22
   • Phan Khánh Nam
    Phan Khánh Nam

    Em cx chọn b au

    Trả lời hay
    1 Trả lời 11/04/22
    • Bảo Duyên
     Bảo Duyên

     8xe cho duoc 2000 vien gach . hoi 5 xe cho duoc la


     Trả lời hay
     1 Trả lời 26/04/22
     • Bạch Dương
      Bạch Dương

      em chọn b.

      Trả lời hay
      1 Trả lời 06/05/22
      • Nguyễn Nguyễn
       Nguyễn Nguyễn

       Em chọn b ạ

       Trả lời hay
       1 Trả lời 10/05/22
       • Yuri chan
        Yuri chan

        Câu B là đáp án của em ạ

        Trả lời hay
        1 Trả lời 20/05/22
        • Ly Phạm Khánh
         Ly Phạm Khánh

         Peter: can I borrow your pen, nam

         Nam: me too

         Dịch : peter : đây là bút cậu hả Nam 

         Nam : đó là của tôi

         0 Trả lời 25/04/22
         • Bảo Duyên
          Bảo Duyên

          😃

          0 Trả lời 26/04/22
          • Bảo Duyên
           Bảo Duyên

           em c\left\{\begin{matrix} \begin{matrix} & = & \\ & = & \\ \end{matrix} & \\ & \\ \end{matrix}

           0 Trả lời 26/04/22

           Tiếng Anh

           Xem thêm