Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt VNEN Giảm tải (10 tuần)

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 VNEN

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt VNEN Giảm tải (10 tuần) là tài liệu chuẩn cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh lớp 3 đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức một cách đúng nhất theo quy định.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Kế hoạch dạy học lớp 3 VNEN giảm tải

MÔN TIẾNG VIỆT

Mỗi tuần học 9 tiết, học trong 10 tuần

Tuần

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

21

Bài 21A: Lửa thử vàng, gian nan thử sức

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp. Ghép 2 tiết dạy trong 1 tiết. NV 4: Tự học

Bài 21B: Tài trí đất Việt

Bài 21B: Tài trí đất Việt

Bài 21B: Tài trí đất Việt (tt)

Bài 21C: Sáng tạo là niềm vui

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Giảm HĐ1-HĐTH/43 (HS tự học thuộc ở nhà)

Bài 21C: Sáng tạo là niềm vui (tt)

NV 1. NV2.NV3 câu 3.NV6: Tự học

Bài 22A: Nhà bác học vĩ đại

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp. Ghép 2 tiết dạy trong 1 tiết. NV5: Tự học

Bài 22B: Cuộc sống, khởi nguồn sáng tạo.

Bài 22B: Cuộc sống, khởi nguồn sáng tạo. (tt)

22

Bài 22B: Cuộc sống, khởi nguồn sáng tạo. (tt)

Bài 22C: Để thành người sáng tạo

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Bài 22C: Để thành người sáng tạo (tt)

NV1. NV2. NV6: Tự học

Bài 23A: Trò ảo thuật thật là hay

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Ghép 2 tiết thành 1 tiết. NV 5

Bài 23B: Bạn đã xem trò ảo thuật chưa?

Bài 23B: Bạn đã xem trò ảo thuật chưa? (tt)

Bài 23B: Bạn đã xem trò ảo thuật chưa? (tt)

Bài 23C: Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Bài 23C: Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật (tt)

NV4.NV7: Tự học

23

Bài 24A: Các bạn nhỏ thật tài

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Ghép 2 tiết thành 1 tiết. NV 1: Tự học

Bài 24B: Em biết những môn nghệ thuật nào?

Bài 24B: Em biết những môn nghệ thuật nào? (tt)

Bài 24B: Em biết những môn nghệ thuật nào? (tt)

Bài 24C: Nghệ thuật làm đẹp cuộc sống

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

NV7: Tự học

Bài 24C: Nghệ thuật làm đẹp cuộc sống

NV3,NV4: Tự học

Bài 25A: Xem hội thật là vui!

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Ghép 2 tiết thành 1 tiết, NV2: Tự học

Bài 25B: Em kể về ngày hội

Bài 25B: Em kể về ngày hội (tt)

24

Bài 25B: Em kể về ngày hội (tt)

Bài 25C: Ngày hội ở khắp nơi

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Bài 25C: Ngày hội ở khắp nơi (tt)

NV2. NV5: Tự học

Bài 26A: Em biết những ngày hội truyền thống nào?

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Ghép 2 tiết thành 1 tiết

NV2. NV3: Tự học

Bài 26B: Những ngày hội dân gian

Bài 26B: Những ngày hội dân gian (tt)

Bài 26B: Những ngày hội dân gian (tt)

Bài 26C: Chúng em đi dự hội

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Bài 26C: Chúng em đi dự hội (tt)

NV1. NV2. NV3. NV5: Tự học

25

Bài 27A: Ôn tập 1

Bài 27A: Ôn tập 1 (tt)

Bài 27B: Ôn tập 2

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

Bài 27B: Ôn tập 2 (tt)

Bài 27C: Ôn tập 3

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

Bài 27C: Ôn tập 3 (tt)

Bài 28A: Cần làm gì để chiến thắng trong thể thao?

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Ghép 2 tiết thành 1 tiết. NV3: Tự học

Bài 28B: Bạn biết những trò chơi nào?

Bài 28B: Bạn biết những trò chơi nào? (tt)

26

Bài 28B: Bạn biết những trò chơi nào? (tt)

Bài 28C: Vui chơi có những lợi ích gì?

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

NV1: Tự học

Bài 28C: Vui chơi có những lợi ích gì? (tt)

NV1,NV4: Tự học

Bài 29A: Bạn quyết tâm luyện tập như thế nào?

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Ghép 2 tiết thành 1 tiết. NV 3: Tự học

Bài 29B: Bạn biết gì về các môn thể thao?

Bài 29B: Bạn biết gì về các môn thể thao? (tt)

Bài 29B: Bạn biết gì về các môn thể thao? (tt)

Bài 29C: Làm thế nào để có sức khỏe

HĐCB: HĐ1-7

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

Giảm bài tập 2. NV 1: Tự học

Bài 29C: Làm thế nào để có sức khỏe

HĐTH: HĐ4

NV1. NV2: Tự học

27

Bài 30A: Bạn biết gì về bè bạn năm châu?

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Ghép 2 tiết thành 1 tiết. NV 3: Tự học

Bài 30B: Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu?

Bài 30B: Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu? (tt)

Bài 30B: Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu? (tt)

Bài 30C: Bạn làm gì để bảo vệ “Ngôi nhà chung”?

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

Bài 30C: Bạn làm gì để bảo vệ “Ngôi nhà chung”? (tt)

NV1.NV2. NV5: Tự học

Bài 31A: Cùng sống trong ngôi nhà trái đất?

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Ghép 2 tiết thành 1 tiết

Bài 31B: Hãy thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau

Bài 31B: Hãy thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau (tt)

28

Bài 31B: Hãy thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau (tt)

Bài 31C: Trồng cây cho trái đất mãi xanh tươi

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

Bài 31C: Trồng cây cho trái đất mãi xanh tươi (tt)

NV1. NV2. NV3: Tự học

Bài 32A: Hãy yêu thương vạn vật sống quanh ta

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Ghép 2 tiết thành 1 tiết

Bài 32B: Trả lại sự bình yên cho muôn vật quanh ta

Bài 32B: Trả lại sự bình yên cho muôn vật quanh ta (tt)

Bài 32B: Trả lại sự bình yên cho muôn vật quanh ta (tt)

Bài 32C: Những chuyện lí thú trên hành tinh chúng ta

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

Bài 32C: Những chuyện lí thú trên hành tinh chúng ta (tt)

29

Bài 33A : Bầu trời và mặt đất

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Ghép 2 tiết thành 1 tiết. NV 1: Tự học

Bài 33B: Cóc kiện Trời

Bài 33B: Cóc kiện Trời (tt)

Bài 33B: Cóc kiện Trời (tt)

Bài 33C: Mặt trời xanh của tôi ( T1)

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

NV8. Tự học

Bài 33C: Mặt trời xanh của tôi ( T2)

NV2,NV3, NV5.: Tự học

Bài 34A: Vì sao chú Cuội ở trên cung trăng

GV giảm thời gian HS luyện đọc trên lớp.

Ghép 2 tiết thành 1 tiết

Bài 34B: Ông trăng ơi, xuống đây!

Bài 34B: Ông trăng ơi, xuống đây! (tt)

30

Bài 34B: Ông trăng ơi, xuống đây! (tt)

Bài 34C: Bầu trời trong cơn mưa thế nào?

Ghép 3 tiết dạy trong 2 tiết.

Bài 34C: Bầu trời trong cơn mưa thế nào? ( T2)

NV1,NV3: Tự học

Bài 35A: Ôn tập 1

Bài 35A: Ôn tập 1 (T2)

Bài 35B: Ôn tập 2 (T1)

Ghép 3 tiết thành 2 tiết

Bài 35B: Ôn tập 2 (T2)

Bài 35C: Ôn tập 3 ( T1)

Ghép 3 tiết thành 2 tiết

Bài 35C: Ôn tập 3( T2)

Mời các bạn tham khảo thêm: 35 đề ôn tập môn Tiếng Việt lớp 3 là tài liệu tổng hợp một số đề ôn luyện môn Tiếng Việt lớp 3, giúp thầy cô có thêm tư liệu dạy học, giúp các em học sinh luyện tập, củng cố lại kiến thức đã học trong chương trình lớp 3.

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 các môn Giảm tải

Giảm tải chương trình học lớp 3 các môn học

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt VNEN Giảm tải. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán 3 hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 845
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tiếng Việt 3 Xem thêm