Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 môn Toán VNEN Giảm tải

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 VNEN

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 môn Toán VNEN Giảm tải là tài liệu chuẩn cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh lớp 3 đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức một cách đúng nhất theo quy định.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Kế hoạch dạy học lớp 3 VNEN giảm tải

Tuần từ 21 đến 35

Bài/Tiết

Tên bài

Số tiết theo

Số tiết giảm

Nội Dung cắt giảm

Số tiết thực học

Mục tiêu cần đạt

PPCT

Bài 56 (2T)

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

2

1

HS tự làm bài tập 3, 4 (trang 17); bài tập 1 cột 1 (trang 17); bài tập 3, 5 (trang 18)

1


- Đọc, viết, so sánh, số liền trước, liền sau và làm tính cộng-trừ-nhân-chía các số trong phạm vi 100000, tính giá tri biểu thức. Đọc viết được các số la mã từ I đến XII, XX, XXI
- Biết tìm số thành phần chưa biết của phép tính trog phép cộng-trừ-nhân-chia.
- Giải bài toán bằng hai phép tính, bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Tính được chu vi hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông.
- Tính đượcdiện tích hình chữ nhật, hình vuông. Xác định được góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng.
- Xem đồng hồ chính xác đến từng phút, nêu được các tháng trong năm, số ngày trong tháng.
- Đổi được các đơn vị đo độ dài (km, hm,dam,m,dm,cm,mm), đơn vị đo khối lượng (kg,g). Đơn vị đo diện tích cm2.
- Đọc, phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.

Bài 57 (2T)

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

2

1

HS tự làm bài tập 3 (HDCB - trang 19); bài tập 1 cột 1; bài 3 (HDTH - trang 19)

1

Bài 58 (2T)

Tháng - Năm

2

1

HS tự làm bài tập 1 (HDTH - trang 22)

1

Bài 59 (1T)

Em ôn lại những gì đã học?

1

0

1

Bài 60 (2T)

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

không dạy bài này

Bài 61 (2T)

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

2

1

HS tự làm bài tập 1 phần a; bài tập 4 (HDTH - trang 29)

1

Bài 62 (2T)

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

2

1

HS tự làm bài tập 1 phần a (HDTH - trang 31)

1

Bài 63 (2T)

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

2

1

HS tự làm bài tập 2 phần b; bài tập 4 (trang 33, 34)

1

Bài 64 (2T)

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

2

0

2

Bài 65 (2T)

Làm quen với chữ số La Mã

2

1

HS tự làm bài tập 4; bài tập 5(HDTH - trang 38)

1

Bài 66 (2T)

Thực hành xem đồng hồ

2

1

HS tự làm bài tập 1; bài tập 4 (HDTH - trang 41, 42)

1

Bài 67 (1T)

Luyện tập chung

1

0

1

Bài 68 (2T)

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

2

1

HS tự làm bài tập 3 (HDTH - trang 45)

1

Bài 69 (1T)

Luyện tập chung

1

0

1

Bài 70 (2T)

Tiền Việt Nam

2

1

HS tự làm bài tập 3 (HDCB - trang 49); bài tập 2, 4 (HDTH - trang 49, 50)

1

Bài 71 (2T)

Làm quen với thống kê số liệu

2

1

HS tự làm bài tập 1, 3 (HDTH - trang 53)

1

Bài 72 (1T)

Luyện tập

1

0

1

Bài 73 (1T)

Kiểm tra định kì (giữa học kì II)

1

1

0

Bài 74 (2T)

Các số có năm chữ số

2

1

HS tự làm bài tập 3 (HDCB - trang 58, 59); bài tập 1, (HDCB - trang 60 )

1

Bài 75 (2T)

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

2

1

HS tự làm bài tập 4 (HDTH - trang 62)

1

Bài 76 (1T)

Số 100 000

1

0

1

Bài 77 (2T)

So sánh các số trong phạm vi 100 000

2

1

HS tự làm bài tập 1, bài tập 5 (HDTH - trang 67)

1

Bài 78 (1T)

Luyện tập

1

0

1

Bài 79 (2T)

Diện tích của một hình

2

1

HS tự làm bài tập 3 (HDTH - trang 74)

1

Bài 80 (2T)

Diện tích hình chữ nhật

2

1

HS tự làm bài tập 1, bài tập 4 (HDTH - trang 76)

1

Bài 81 (2T)

Diện tích hình vuông

2

1

HS tự làm bài tập 1, bài tập 4 (HDTH - trang 78, 79)

1

Bài 82 (2T)

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

2

1

HS tự làm bài tập 2, bài tập 3, bài tập 5 (HDTH - trang 80, 81)

1

Bài 83 (2T)

Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

2

1

HS tự làm bài tập 1, bài tập 4 (HDTH - trang 83)

1

Bài 84 (2T)

Tiền Việt Nam

2

1

HS tự nghiên cứu HDCB (trang 84)

1

Bài 85 (2T)

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

2

1

HS tự làm bài tập 1 a, bài tập 3 (HDTH - trang 88)

1

Bài 86 (2T)

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

2

0

2

Bài 87 (1T)

Luyện tập chung

1

0

1

Bài 88 (2T)

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

2

0

2

(tiếp theo)

Bài 89 (2T)

Luyện tập chung

2

1

HS tự làm bài tập 1, bài tập 2 a, c (trang 95)

1

Bài 90 (1T)

Kiểm tra

1

0

1

Bài 91 (2T)

Em ôn tập các số trong phạm vi 100 000

2

1

HS tự nghiên cứu HDTH 1, 2, 3, 6 (trang 97, 98)

1

Bài 92 (3T)

Em ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

3

1

HS tự làm bài tập 1, bài tập 2, bài tập 8 (HDTH - trang 99, 100)

2

Bài 93 (1T)

Em ôn tập về đại lượng

1

0

1

Bài 94 (2T)

Em ôn tập về hình học

2

1

HS tự nghiên cứu HDTH 1, 2, 3, 6 (trang 103, 104)

1

Bài 95 (2T)

Em ôn tập về giải toán

2

0

2

Bài 96 (2T)

Em ôn lại những gì đã học

2

1

HS tự nghiên cứu HDTH 1, 2, 3, 4, 5 (trang 106, 107)

1

Bài 97 (2T)

Em ôn lại những gì đã học

2

1

HS tự nghiên cứu HDTH 1 (trang 108)

1

Bài 98 (1T)

Kiểm tra định kì (cuối học kì II)

1

0

1

Cộng

73

28

45

Các thầy cô có thể lấy tài liệu này làm tài liệu tham khảo. Do ở từng trường hoặc từng địa phương khác nhau nên có thể phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 sẽ khác nhau.

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 các môn Giảm tải

Giảm tải chương trình học lớp 3 các môn học

Mời các thầy cô tham khảo thêm: Giáo án điện tử lớp 3 môn Toán là tài liệu được biên soạn theo hình thức giáo án điện tử được trình chiếu dưới dạng PowerPoint, dành cho các thầy cô tham khảo chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng trực tuyến lớp 3 môn Toán, dạy trực tuyến cho các em học sinh. Dưới đây có cả các bài tập về nhà cho các em học sinh tham khảo:

Tổng hợp bài tập ở nhà lớp 3

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 môn Toán VNEN Giảm tải. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán 3 hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 663
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm