Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 3: Tuần 2 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 3 tuần 2 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 3 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 3 và bài thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 – Tuần 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 884 – 407 + 115 là:

A. 592 B. 590 C. 582 D. 602

Câu 2: Giá trị X thỏa mãn X – 138 = 952 – 527 là:

A. X = 555 B. X = 573 C. X = 553 D. X = 563

Câu 3: Kết quả của phép tính 3 x 4 + 7 x 3 là:

A. 45 B. 43 C. 35 D. 33

Câu 4: Cô giáo có 20 cái kẹo, cô giáo chia đều cho 4 bạn học sinh. Mỗi bạn học sinh có số kẹo là:

A. 7 cái kẹo B. 6 cái kẹo C. 4 cái kẹo D. 5 cái kẹo

Câu 5: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 35?

A. 28 : 4 + 12 B. 35 : 5 + 28 C. 3 x 5 + 10 D. 6 x 8 - 11

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

124 + 357 – 308 = … 114 + 128 + 274 = … 872 – 257 + 124 = …
226 + 139 + 302 = … 728 – 346 + 124 = …. 834 – 152 – 108 = ….

Bài 2: Thực hiện phép tính:

4 x 6 + 3 x 8 = … 5 x 5 – 2 x 7 = …. 9 x 8 – 5 x 2 = ….
80 : 8 + 14 : 7 = …. 40 : 8 – 12 : 6 = …. 42 : 7 : 3 = …..

Bài 3: Tìm X, biết:

X + 284 = 753 X – 156 = 224 + 108 X : 3 = 758 – 752
X x 4 = 264 – 232 X - 118 = 7 x 8 X + 13 = 81 : 9 x 3

Bài 4: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 245kg gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 28kg gạo. Hỏi sau hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 5: Nếu cô giáo chia đều kẹo cho 4 bạn thì mỗi bạn được 6 chiếc kẹo. Hỏi nếu cô giáo chia đều kẹo cho 8 bạn thì mỗi bạn được bao nhiêu chiếc kẹo?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 – Tuần 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A D D D B

II. Phần tự luận

Bài 1:

124 + 357 – 308 = 481 – 308 = 173

114 + 128 + 274 = 242 + 274 = 516

872 – 257 + 124 = 615 + 124 = 73

226 + 139 + 302 = 365 + 302 = 667

728 – 346 + 124 = 382 + 124 = 506

834 – 152 – 108 = 682 – 108 = 574

Bài 2:

4 x 6 + 3 x 8 = 48 5 x 5 – 2 x 7 = 11
9 x 8 – 5 x 2 = 62 80 : 8 + 14 : 7 = 12
40 : 8 – 12 : 6 = 3 42 : 7 : 3 = 2

Bài 3:

  • X + 284 = 753

X = 753 – 284

X = 469

  • X – 156 = 224 + 108

X – 156 = 332

X = 332 + 156 = 488

  • X : 3 = 758 – 752

X : 3 = 6

X = 6 x 3 = 18

  • X x 4 = 264 – 232

X x 4 = 32

X = 32 : 4 = 8

  • X - 118 = 7 x 8

X – 118 = 56

X = 56 + 118

= 174

  • X + 13 = 81 : 9 x 3

X + 13 = 9 x 3

X + 13 = 27

X = 27 – 13 = 14

Bài 4:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

245 – 28 = 217(kg)

Sau hai ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

245 + 217 = 462 (kg)

Đáp số: 462kg gạo

Bài 5:

Số kẹo mà cô giáo có là:

6 x 4 = 24 (chiếc kẹo)

Số kẹo mà mỗi bạn có khi cô giáo chia cho 8 bạn là:

24 : 8 = 3 (chiếc kẹo)

Đáp số: 3 chiếc kẹo

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 3, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 5.089
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 Xem thêm