Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 35 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 35 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 35.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 35 - Đề 2

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Quãng đường từ A tới B dài 4750m. Quãng đường từ B tới C dài bằng \frac{1}{5} quãng đường từ A tới B. Hỏi quãng đường từ A tới C dài bao nhiêu mét?

3800m … 5700m … 6700m …

b) Hiện nay con 4 tuổi, bố 36 tuổi. Hỏi sau đây 4 năm tuổi con bằng một phần mấy tuổi bố?

\frac{1}{4}\frac{1}{5}\frac{1}{6}

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

a) Giá trị của biểu thức 1900 x 3 + 2008 là:

A. 2011

B. 7708

C. 6024

b) Giá trị biểu thức 392 : 4 : 2 là:

A. 64

B. 41

C. 49

c) Giá trị biểu thức 150 x (12 : 2 – 6) + 100 là:

A. 100

B. 250

C. 350

d) Giá trị biểu thức 2024 : 4 x 2 là:

A. 253

B. 1012

C. 1042

3. Đánh dấu * vào chỗ chấm đặt sau đáp số đúng

Một hình chữ nhật có chu vi 7dm4cm, chiều dài 2dm8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

242dm2 … 252cm2 … 262cm2

Phần II

1.Tìm x:

a) 49 : x + 54 = 61

………………….

………………….

………………….

c) x x 6 – 145 = 125

………………….

………………….

………………….

b) 40 + 64 : x = 48

………………….

………………….

………………….

d) 170 x ( 12 – 24 : 2 ) + x = 100

………………….

………………….

………………….

2. Hiệu hai số là 3120. Nếu số bị trừ tăng thêm 25 đơn vị, số trừ giảm đi 25 đơn vị thì hiệu hai số lúc này là bao nhiêu?

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Một người đem đi chợ 144 quả trứng. Lần thứ nhất người đó bán \frac{1}{3} số trứng. Lần thứ hai bán được 60 quả. Hỏi cả hai lần người đó bán được bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 35 - Đề 2

Phần I

1.

a) Quãng đường từ A tới C dài số mét là:

3800m (S) 5700m (Đ) 6700m (S)

b) Sau đây 4 năm tuổi của con bằng một phần mấy tuổi bố?

14 (S) 15 (Đ) 16 (S)

2.

a) Giá trị của biểu thức 1900 x 3 + 2008 là: B. 7708

b) Giá trị của biểu thức 392 : 4 : 2 là: C. 49

c) Giá trị của biểu thức 150 x ( 12 : 2 - 6) + 100 là: A. 100

d) Giá trị của biểu thức 2024 : 4 x 2 là: B. 1012

3. Diện tích hình chữ nhật đó là: 252cm2 (X)

Phần II

1.

a) 49 : x + 54 = 61

49 : x = 61 - 54

49 : x = 7

x = 49 : 7

x = 7

b) 40 + 64 : x = 48

64 : x = 48 - 40

64 : x = 8

x = 64 : 8

x = 8

c) x x 6 - 145 = 125

x x 6 = 125 + 145

x x 6 = 270

x = 270 : 6

x = 45

d) 170 x (12 - 24 : 2) + x = 100

170 x (12 - 12) + x = 100

170 x 0 + x = 100

0 + x = 100

x = 100

2. Bài giải:

Hiệu hai số lúc này là:

3120 + 25 + 25 = 3170

Đáp số: 3170

3. Bài giải:

Lần thứ nhất bán được số quả trứng là:

144 : 3 = 48 (quả)

Cả hai lần bán được số quả trứng là:

48 + 60 = 108 (quả)

Đáp số: 108 quả trứng.

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 35 - Đề 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
36 8.342
Sắp xếp theo
    Học tập Xem thêm