Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 4 tuần 5 Online

Bài tập tiếng Anh lớp 4 tuần 5 Online

Nằm trong bộ Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 4 theo tuần năm 2022, Phiếu bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 4 tuần 5 có đáp án dưới đây giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 4 hiệu quả.

 • Read and decide these following sentences are True or False.

  Dear pen friend,

  My name’s Tom. I’m from New York city, America. Today is Monday, the first of October.
  It’s my birthday. I’m happy. I have many birthday presents from my friends. What about
  you? When’s your birthday?

  Write to me soon,

  Tom

 • 1. Her name is Tom.
 • 2. He is from the U.S.A.
 • 3. Today is 3rd, October.
 • 4. Tom's birthday is on Monday.
 • 5. He has many birthday presents from his friends.
 • Put the word in the right order.
 • 1. Tuesdays/ My/ plays/ brother/ on/ football/ ./
  My brother plays football on Tuesdays.
 • 2. Linda/ in/ flies/ kite/ the/ a/ afternoon/ ./
  Linda flies a kite in the afternoon.
 • 3. today/ What/ date/ the/ is/ ?/
  What is the date today?
 • 4. Sunday/ is/ Today/ ./
  Today is Sunday.
 • 5. of/ Today/ the/ October/ is/ fifth/ ./
  Today is the fifth of October.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay
Kết quả

Bài làm của bạn thật ấn tượng! Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Hãy thử sức mình với một phiên bản khó hơn của bài học này xem.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 5

Kết quả

Có vẻ như bài kiểm tra này hơi quá sức so với một “tân thủ” như bạn nhỉ. Đừng lo quá, hãy thử sức với Bài kiểm tra kiến thức cơ bản tại đây để rèn luyện lại. Sau đó, trở lại đây và thách đấu với bài kiểm tra nâng cao này lần nữa nhé!

Bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 4 Online

Kết quả

Bạn đã làm sai một số câu hỏi. Vậy là bạn vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc phần lý thuyết của bài học này. Hãy lên núi tu luyện lại kiến thức tại đây rồi trở lại chinh phục bài kiểm tra nhé!

Học Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?

Kiểm tra kết quả Xem đáp án Làm lại
Đánh giá bài viết
6 139
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm