Nhật Phong Lê Bá Tiếng Anh

Seconday/ first / your/ at/ school/ is/ how/ week?

3
3 Câu trả lời
 • Heo con ngốc nghếch
  Heo con ngốc nghếch

  How is your first week at secondary school?

  0 Trả lời 23:02 22/03
 • Song Ngư
  Song Ngư

  Seconday/ first / your/ at/ school/ is/ how/ week?

  => How is your first week at secondary school?

  0 Trả lời 14:37 23/03
 • Vi Emm ✔️
  Vi Emm ✔️

  -> How is your first week at secondary school?

  0 Trả lời 14:37 23/03

Tiếng Anh

Xem thêm