Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Nguyễn Dương Tiếng Anh lớp 6

Sentence transfomation: My house has a living room, a kitchen a badroom and two bedrooms

There is ... / There are <=> S + has ...

3
3 Câu trả lời
 • Kẻ cướp trái tim tôi
  Kẻ cướp trái tim tôi

  3. My class has forty two students.

  4. That house has two badrooms.

  5. There is a library and computer room in my school.

  6. My village has about 1,500 people.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 05/01/23
  • Nguyễn Dương
   Nguyễn Dương

   phần a thôi


   0 Trả lời 05/01/23
   • Đậu Phộng
    Đậu Phộng

    1. There are five rooms in my house

    2. Does your school has a computer room?

    0 Trả lời 05/01/23

    Tiếng Anh

    Xem thêm