Lệ Chi Hà Văn học

Sử dụng mô hình IS-LM-BP để so sánh tác động của chính sách tiền tệ mở rộng đến lãi suất

và sản lượng cân bằng trong điều kiện nền kinh tế mở, dòng vốn quốc tế lưu chuyển hoàn hảo dưới hệ thống tỉ giá hối đoái thả nổi và hệ thống tỉ giá hối đoái cố định

4
4 Câu trả lời
 • 7. Nguyễn Văn Đức
  7. Nguyễn Văn Đức

  sử dụng mô hình is-lm-bp phân tích tác động của chính sách tài khóa mở rộng đến lãi suất và sản lượng cân bằng trong điều kiện nền kinh tế mở, hệ thống tỷ giá cố định và dòng vốn quốc tế lưu chuyển hoàn hảo.mng giúp e với ạ

  Trả lời hay
  2 Trả lời 07:46 10/06
  • Châu Đức Tân
   Châu Đức Tân

   Mô hình IS-LM-BP (Investment Saving - Liquidity preference Money supply - Balance of Payments) được sử dụng để phân tích tác động của chính sách tiền tệ mở rộng đến lãi suất và sản lượng trong điều kiện nền kinh tế mở, với sự lưu chuyển hoàn hảo của dòng vốn quốc tế và hệ thống tỉ giá hối đoái thả nổi và cố định. Dưới đây là sự so sánh tác động của chính sách tiền tệ mở rộng trong hai trường hợp này:

   1. Hệ thống tỉ giá hối đoái thả nổi:

   Trong hệ thống tỉ giá hối đoái thả nổi, tỉ giá hối đoái được xác định bởi thị trường ngoại hối và có thể biến đổi theo nhu cầu và cung cầu của tiền tệ. Khi chính sách tiền tệ mở rộng, tổng cầu tiền tệ tăng lên, làm giảm lãi suất trong nền kinh tế. Giảm lãi suất sẽ kích thích đầu tư và tiêu dùng, tăng sản lượng. Trong mô hình IS-LM-BP, đường IS (Investment Saving) di chuyển sang phải do tăng đầu tư và tiêu dùng, và đường LM (Liquidity preference Money supply) cũng di chuyển sang phải do giảm lãi suất. Điều này dẫn đến tăng sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở.

   2. Hệ thống tỉ giá hối đoái cố định:

   Trong hệ thống tỉ giá hối đoái cố định, tỉ giá hối đoái được giữ ổn định bởi ngân hàng trung ương thông qua can thiệp vào thị trường ngoại hối. Trong trường hợp này, chính sách tiền tệ mở rộng không ảnh hưởng trực tiếp đến tỉ giá hối đoái. Thay vào đó, nó tác động đến cung tiền tệ và lãi suất trong nền kinh tế. Khi chính sách tiền tệ mở rộng, cung tiền tệ tăng, làm giảm lãi suất. Giảm lãi suất kích thích đầu tư và tiêu dùng, tăng sản lượng. Trong mô hình IS-LM-BP, đường IS di chuyển sang phải do tăng đầu tư và tiêu dùng, và đường LM di chuyển sang phải do giảm lãi suất. Tuy nhiên, do hệ thống tỉ gi

   á hối đoái cố định, đường BP (Balance of Payments) cũng phải thay đổi để đảm bảo cân bằng ngoại tệ. Điều này có thể đòi hỏi điều chỉnh tỉ giá hối đoái thông qua can thiệp của ngân hàng trung ương.

   Tóm lại, trong cả hai trường hợp, chính sách tiền tệ mở rộng thông qua giảm lãi suất có tác động tích cực đến sản lượng trong điều kiện nền kinh tế mở. Tuy nhiên, trong hệ thống tỉ giá hối đoái cố định, cần có can thiệp của ngân hàng trung ương để điều chỉnh tỉ giá hối đoái và đảm bảo cân bằng ngoại tệ.

   0 Trả lời 14:21 28/05
   • Điện hạ
    Điện hạ

    Trong mô hình IS-LM-BP, chính sách tiền tệ mở rộng sẽ làm tăng cung tiền tệ và giảm lãi suất trong cả hai trường hợp hệ thống tỉ giá hối đoái thả nổi và hệ thống tỉ giá hối đoái cố định. Tuy nhiên, tác động của chính sách tiền tệ mở rộng đến sản lượng cân bằng sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ thống tỉ giá hối đoái. Trong hệ thống tỉ giá hối đoái thả nổi, chính sách tiền tệ mở rộng sẽ làm giảm giá trị của đồng tiền và tăng xuất khẩu, giảm nhập khẩu, từ đó tăng sản lượng cân bằng. Đồng thời, giảm lãi suất sẽ kích thích đầu tư và tiêu dùng, cũng góp phần tăng sản lượng cân bằng. Do đó, trong hệ thống tỉ giá hối đoái thả nổi, chính sách tiền tệ mở rộng sẽ tăng sản lượng cân bằng. Trong hệ thống tỉ giá hối đoái cố định, chính sách tiền tệ mở rộng sẽ làm tăng cung tiền tệ và giảm lãi suất, nhưng do tỉ giá hối đoái bị cố định, giá trị của đồng tiền sẽ không thay đổi. Do đó, tác động của chính sách tiền tệ mở rộng đến xuất khẩu và nhập khẩu sẽ không đáng kể, và sản lượng cân bằng sẽ không thay đổi nhiều. Tóm lại, trong hệ thống tỉ giá hối đoái thả nổi, chính sách tiền tệ mở rộng sẽ tăng sản lượng cân bằng, trong khi trong hệ thống tỉ giá hối đoái cố định, tác động của chính sách tiền tệ mở rộng đến sản lượng cân bằng sẽ không đáng kể.

    0 Trả lời 15:47 29/05
    • Nguyễnn Hiềnn
     Nguyễnn Hiềnn

     hi thanks

     0 Trả lời 15:49 29/05

     Văn học

     Xem thêm