Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Cao Bá Quát, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11

VnDoc gửi quý thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Cao Bá Quát, Quảng Nam năm học 2016 - 2017. Hy vọng các em học sinh sẽ ôn tập thật tốt để đạt điểm cao nhất trong kì thi sắp tới, chúc các em luôn học giỏi!

Làm thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

 • Câu 1:

  Có bao nhiêu cách bầu một ban chấp hành chi đoàn gồm 3 người, trong đó có một bí thư, một phó bí thư, một ủy viên, biết rằng trong chi đoàn có 20 đoàn viên?

 • Câu 2:

  Công thức nào sau đây dùng để tính xác suất của biến cố 


  Trả lời: ......

  D
 • Câu 3:

  Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số đã cho?

 • Câu 4:

  Đội bóng chuyền của trường gồm 8 học sinh khối 12 và 4 học sinh khối 11. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh từ đội bóng chuyền của trường để thi đấu. Xác suất 6 học sinh được chọn có đủ 2 khối và số học sinh khối 12 nhiều hơn số học sinh khối 11 là

 • Câu 5:

   Một hộp có 4 bi xanh, 5 bi đỏ, 6 bi vàng, Chọn ngẫu nhiên 4 bi sao cho có đủ ba màu. Số cách chọn là

 • Câu 6:

   Cho . Vậy giá trị bằng

 • Câu 7:

  Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

 • Câu 8:

   Số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niutơn với

 • Câu 9:

  Số hạng tổng quát trong khai triển nhị thức Niutơn với số mũ của x giảm dần là

 • Câu 10:

   Tổng các hệ số trong khai triển bằng 2048, với . Vậy giá trị n bằng

 • Câu 11:

  Cho khai triển . Vậy tổng

 • Câu 12:

   Hệ số x9 sau khi khai triển và rút gọn đa thức

 • Câu 13:

  Gieo ngẫu nhiên 2 con súc sắc. Gọi A là biến cố: ‘‘Tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc bằng 7’’. Khi đó xác suất của biến cố A là

 • Câu 14:

  Bạn An có 3 quần khác nhau và 4 áo khác nhau. Vậy số cách mà bạn An chọn ra một bộ quần áo là

 • Câu 15:

  Gọi X là tập các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau lập được từ các chữ số 0,1,2, 3,5,6. Lấy ngẫu nhiên một số trong X. Xác suất để số được chọn chia hết cho 5 là

 • Câu 16:

  Một hộp có 20 bi được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên 1 bi. Xác suất để bi được chọn mang số chia hết cho 3 là

 • Câu 17:

  Một hộp đựng 6 bi đỏ, 8 bi xanh. Lấy lần lượt 2 viên từ hộp đó (không hoàn lại). Xác suất để viên bi được lấy lần 2 là bi xanh bằng