Đề kiểm tra cuối học kì môn Toán lớp 4 Trường TH Tài Văn 2 năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra cuối học kì môn Toán lớp 4 có đáp án

Mời các em học sinh lớp 4 tham khảo bài test Đề kiểm tra cuối học kì môn Toán lớp 4 Trường TH Tài Văn 2 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới. Bài test gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm đi kèm với phần hướng dẫn giải và đáp án sẽ giúp các em dễ dàng kiểm tra và đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các em làm bài tốt!

Mời bạn làm thêm: Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Tài Văn 2, Sóc Trăng

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Cường Thịnh, Yên Bái năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Lịch sử - Địa lý trường tiểu học Xuân Huy, Phú Thọ năm 2016 - 2017

 • Câu 1:
  4 dm2 = ……… cm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 
 • Câu 2:
  Một năm có bao nhiêu tháng:
 • Câu 3:
  Số lớn nhất gồm 4 chữ số là:
 • Câu 4:
  Năm 1 845 thuộc thế kỉ:
 • Câu 5:
  Trong các số sau: 234; 159; 342; 267. Số nào chia hết cho 2.
 • Câu 6:
  Trong các số sau: 67 382; 67 832; 68 732; 68 723. Số nào lớn nhất là: 
 • Câu 7:
  Trong các số sau: 104; 248; 145; 264. Số nào chia hết cho 5?
 • Câu 8:
  Chu vi của hình vuông có độ dài cạnh bằng 4cm là:
 • Câu 9:
  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp:
  98 400 ...............  96 400
  >
 • Câu 10:
  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp:
  42 524 ............ 42 528 
  <
 • Câu 11:
  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp:
  49 672 ............. 46 627
  >
 • Câu 12:
  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp:
  49 672 ............... 46 627
  >
 • Câu 13:
  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp:
  20 000 ............... 17 568
  >
 • Câu 14:
  Chiều cao của 3 bạn: An, Huệ, Bình lần lượt là 78 cm, 82 cm, 107 cm. Hỏi trung bình chiều cao của mỗi bạn là bao nhiêu xăng – ti – mét?
  Trả lời:
  Chiều cao trung bình của mỗi bạn là: .............. cm. 
  89 89cm 89 cm
  Chiều cao trung bình của mỗi bạn là: 
  (78 + 82 + 107) : 3 = 89 (cm)
 • Câu 15:
  Đọc số sau: 
  1 246 860: ..................
  Một triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi Một triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi. một triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi
 • Câu 16:
  Viết số sau:
  Bốn mươi tám triệu hai trăm ba mươi hai nghìn bốn trăm: ...............
  48 232 400 48232400
 • Câu 17:
  Tính:
  47 426 – 18 163 = .................
  29 263 29263
 • Câu 18:
  Tính:
  427 x 35 = .................
  14945 14 945
 • Câu 19:
  Tính: 12 466 : 23 = ...............
  542
 • Câu 20:
  Cứ 15 viên gạch hoa thì lát được 1mnền nhà. Hỏi nếu dùng hết 4 065 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mnền nhà?
  Trả lời: 
  Số mét vuông nền nhà lát được nếu dùng hết 4 065 viên gạch là: ............... m2.
  271 271 m2 271m2
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
40 932
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi học kì 1 lớp 4 trực tuyến Xem thêm