Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Cường Thịnh, Yên Bái năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Cường Thịnh, Yên Bái năm 2016 - 2017 để ôn lại kiến thức Toán 4 kì 1 đã học, đồng thời rèn luyện các dạng đề kiểm tra học kì 1 khác nhau nhằm nâng cao kỹ năng. Chúc các bạn đạt được kết quả tốt.

 • 1
  Chữ số 6 trong số 986.738 thuộc hàng nào? Lớp nào?
 • 2
  Giá trị của chữ số 5 trong số sau: 765430.
 • 3
  3 kg 7g = ? g.
 • 4
  2500 năm = ? thế kỷ.
 • 5

  Hai cạnh nào vuông với góc nhau:

  Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán

 • 6. Tìm x:
  a) 75 × X = 1800
  X = ...
  24
 • b
  X : 35 = 1350
  X = ...
  47,250 47,25
 • 7

  Tính giá trị của biểu thức:

  823546 – 693924 : 28 = ....

  798763
 • 8
  Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 35m. Cửa hàng đã bán được 1/7 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?
  Trả lời: Cửa hàng đã bán được số vải là ...m
  25

  Cửa hàng có số mét vải là:

  5 × 35 = 175 (m)

  Cửa hàng đã bán số mét vải là:

  105 : 7= 25 (m)

  Đáp số: 25 mét

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 370
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi học kì 1 lớp 4 trực tuyến Xem thêm