Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 3 Trường TH Toàn Thắng năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2013 - 2014 

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 có tài liệu ôn thi học kì 1 cũng như giúp quý thầy cô giáo có tài liệu tham khảo trong việc ra đề thi cho kì thi và kiểm tra cuối kì 1 sắp tới, chúng tôi đã đưa ra bài test Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 3 Trường TH Toàn Thắng năm 2013 - 2014. Hi vọng đây là một tài liệu bổ ích đối với quý thầy cô và các em. 

 • Câu 1:
  Số 139 km đọc là:
 • Câu 2:
  1/5 của 50 kg là:
 • Câu 3:
  Kết quả của phép nhân: 117 x 8 là:
 • Câu 4:
  4m 4dm = …. dm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
 • Câu 5:
  9 gấp lên 8 lần, rồi bớt 37 thì được:
 • Câu 6:
  Trong hình vẽ bên có số hình tam giác là:

 • Câu 7:
  Tính giá trị biểu thức: A = 467 + 319
  Trả lời:
  Giá trị của biểu thức A là: ............
  786
 • Câu 8:
  Tính giá trị biểu thức: B = 915 - 384 
  Trả lời: 
  Giá trị biểu thức B là: ..........
  531
 • Câu 9:
  Tính giá trị của biểu thức: P = 208 x 4
  Trả lời:
  Giá trị của biểu thức P là: ...............
  832
 • Câu 10:
  Điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm: 
  326 + 945 : 9 = ............
  431
 • Câu 11:
  Điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm:
  (794 - 38) : 7 = ...............
  108
 • Câu 12:
  Một đội đồng diễn thể dục có 464 học sinh, trong đó 1/4 số học sinh là học sinh nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ?
  Trả lời:
  Số học sinh nữ trong đội đó là: ............học sinh. 
  348
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 1.197
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 Xem thêm