Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 4 Trường TH Số 1 Vinh Quang năm 2010 - 2011

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 2010 - 2011

Nhằm mục tiêu giúp các em học sinh lớp 4 có tài liệu ôn tập và hệ thống kiến thức để chuẩn bị cho kì thi và kiểm tra giữa kì sắp tới, chúng tôi đã đưa ra bài test dưới đây. Hi vọng bài test nhỏ này sẽ giúp các em rèn luyện được kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực hành giải bài tập và làm quen với dạng đề thi. Chúc các em thi tốt!

 • Câu 1:
  Trong các số dưới đây chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7000:
 • Câu 2:
  Số lớn nhất trong các số 79 217; 79 381; 73 416; 73 954 là: 
 • Câu 3:
  Cách đọc: ''Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn'' đúng với số nào?
 • Câu 4:
  8 giờ bằng bao nhiêu phút? 
 • Câu 5:
  3 tấn 72kg = ………kg. Điền vào chỗ chấm. 
 • Câu 6:
  Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình đó là: 
 • Câu 7:
  Số 60 875 040 được đọc là:
 • Câu 8:
  Giá trị của chữ 9 trong số 59 823 670 là:
 • Câu 9:
  So sánh 2 số: 945 720 và 954 720.
 • Câu 10:
  Số bé nhất trong các số:  876 925 ; 875 985; 879 929; 875 927 là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 370
Sắp xếp theo

  Toán lớp 4

  Xem thêm