Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Luận Khê, Thanh Hóa năm 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Luận Khê, Thanh Hóa năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm chuẩn theo Thông tư 22 giúp các em học sinh ôn luyện củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

 • 1

  Tỉ số phần trăm của 14,5 và 29 là: (M1)

 • 2

  Tìm một số, biết 15% của số đó là: 75 (M2)

 • 3

  Tổng hai số là 126, số bé bằng 20% số lớn. Vậy hai số đó là: (M3)

 • 4

  Số phần trăm điền đúng vào phần chấm hỏi là: (M2)

  Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

 • 5

  Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là: (M1)

 • 6

  Một hình tam giác có đường đáy là 12,6dm, chiều cao bằng ½ đường đáy thì diện tích hình tam giác là: (M2)

 • 7

  Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh DC và có kích thước như hình vẽ:

  Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

  Diện tích hình tam giác AMD là:

 • 8

  Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 1,8 hm. Biết chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. (M2)
  Trả lời: Diện tích của hình chữ nhật là ....m2

  5184

  Đổi: 1,8 hm = 180m (0,25 điểm)

  Chiều rộng: 180 : (4 + 1) = 36 (m) (0,25 điểm)

  Chiều dài: 180 - 36 = 144 (m) (0,25 điểm)

  Diện tích: 144 x 36 = 5184(m2) (0,25 điểm)

 • 9
  Khối 5 Trường Tiểu học Luận Khê 2 có 50 học sinh, số học sinh nữ chiếm 42 %. Tính số học nam?
  Trả lời: Số học sinh nam là .... học sinh
  29

  Số học sinh nữ là: 50 : 100 x 42 = 21 (em) (0,5 điểm)

  Số học sinh nam là: 50 – 21 = 29 (em) (0,25 điểm)

  Đáp số: 29 em (0,25 điểm)

 • 10
  Xếp 1728 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần hình lập phương lớn là bao nhiêu cm2? (M4)
  Trả lời: Diện tích toàn phần hình lập phương lớn là ... cm2
  864

  Thể tích 1 hình lập phương cạnh 1cm: 1 x 1 x 1 = 1 (cm3) (0,25 điểm)

  Thể tích hình lập phương lớn: 1728 x 1 = 1728 (cm3) (0,25 điểm)

  Cạnh hình lập phương lớn là: 12 cm (vì 12 x 12 x 12 = 1728) (0,25 điểm)

  Diện tích toàn phần hình lập phương lớn: 12 x 12 x 6 = 864 (m2) (0,25 điểm)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 580
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm