Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Ấp 6 Bàu Đồn, Tây Ninh năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Ấp 6 Bàu Đồn, Tây Ninh năm học 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sớm nhất, giúp học sinh củng cố kiến thức môn Toán và làm quen cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 2.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Vạn Phúc, Hải Dương năm 2017 - 2018

 • 1
  Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ:
 • 2
  Phép trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là:
 • 3
  Lớp học có 32 học sinh, số học nữ 12. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp
 • 4
  Giá trị của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là:
 • 5
  1 thế kỷ .............năm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 • 6
  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3m25dm2 = …………m2 là:
 • 7
  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3tấn5kg = …… tấn là:
 • 8
  Tìm x:

  x + 15,5 = 35,5
  x = ...
  20

  x + 15,5 = 35,5

  x = 35,5 – 15,5

  x = 20

 • 9. Tính:
  a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút = ....
  9 giờ 37 phút
 • b
  30 phút 15 giây : 5 = ....
  6 phút 3 giây
 • 10
  Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.
  Trả lời: Diện tích hình thang đó là ... dm2
  4000

  Diện tích hình thang là:

  (120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

  Đáp số: 4000 dm2

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 819
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm