Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 do VnDoc sưu tầm và đăng tải nhanh nhất nhằm giúp học sinh củng cố lại kiến thức môn toán, rèn luyện với các dạng bài tập cũng như làm quen cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 5.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Ấp 6 Bàu Đồn, Tây Ninh năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng việt lớp 5 năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Định Hòa, Yên Định năm 2016 - 2017

 • 1

  Phân số \frac{8}{5} viết dưới dạng số thập phân là:

 • 2

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... m3 là:

 • 3

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1 giờ 25 phút = ........phút là:

 • 4

  Thể tích hình lập phương có cạnh 2,1 cm là:

 • 5

  Diện tích hình tròn có đường kính d = 5dm là:

 • 6

  Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm. Chiều cao hình thang 30 cm thì diện tích hình thang là:

 • 7

  Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp?

 • 8

  Một hình tam giác có diện tích 600cm2, độ dài đáy 40cm. Chiều cao của tam giác là:

 • 9. Tìm y:
  a) y x 4,5 = 55,8
  y = ...
  12,4

  a) y x 4,5 = 55,8

  y = 55,8 : 4,5

  y = 12,4

 • b
  y : 2,5 = 25,42
  y = ...
  63,55
  y : 2,5 = 25,42

  y = 25,42 x 2,5

  y = 63,55

 • 10
  Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 5m. Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2.
  Trả lời: Diện tích cần quét vôi là ....m2
  212,2

  Diện tích xung quanh lớp học là:

  (10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2) 0,5đ

  Diện tích trần nhà là:

  10 x 6 = 60 (m2) 0,5 đ

  Diện tích cần quát vôi là:

  (160 + 60) – 7,8 = 212,2 (m2) 0,75đ

  Đáp số: 212,2 m2 0,25 đ

 • 11

  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25: 0,125
  = ...

  185,5

  13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125

  = 13,25 x 2 + 13,25 x 4 + 13,25 x 8 (0,5 đ)

  = 13,25 x (2 + 4 + 8)

  = 13,25 x 14 (0,5 đ)

  = 185,5

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
30 968
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm