Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Ngọc Sơn, Hải Phòng năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Ngọc Sơn, Hải Phòng năm 2017 - 2018 giúp học sinh không chỉ làm quen cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 2 mà còn củng cố, ôn luyện lại kiến thức môn Toán lớp 5.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Ấp 6 Bàu Đồn, Tây Ninh năm học 2017 - 2018

 • 1

  5m3 19dm3 = ........m3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 • 2

  0,12 giờ : 2 x 3 có kết quả là:

 • 3

  37,5% của một số là 1, 3875. Số đó là:

 • 4

  Diện tích của hình tròn có bán kính 1,5dm là:

 • 5

  Đáy của hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 6000cm2. Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

 • 6

  Điền số thích hợp vào ô trống:

  Khi độ dài cạnh của một hình lập phương gấp lên 2 lần thì diện tích toàn phần gấp lên .... lần.

  4
 • 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  a, 5 dm3 7 cm3 = ………..dm3
  5,007
 • b
  2\frac{1}{5}giờ = ……phút
  132
 • 8
  Hình thang ABCD có đáy bé là 1,8dm, đáy lớn là 2,4 dm, chiều cao bằng 1/3 tổng độ dài hai đáy. Tính diện tích hình thang ABCD.
  Trả lời: Diện tích hình thang ABCD là .... dm2
  2,94

  Chiều cao của hình thang ABCD là:

  (1,8 + 2,4) : 3 = 1,4 (dm)

  Diện tích của hình thang ABCD là:

  (1,8 + 2,4) x 1,4 : 2 = 2,94 (dm2)

  Đáp số: 2,94 dm2

 • 9
  Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3,6m và chiều cao là 38 dm. Người ta muốn quét vôi các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết diện tích các cửa là 8,4m? (chỉ quét vôi bên trong căn phòng)
  Trả lời: Diện tích quét vôi là ....m2
  86,16

  Đổi 38 dm = 3,8 m

  Diện tích xung quanh của căn phòng là:

  (6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

  Diện tích trần của căn phòng là:

  6 x 3,6 = 21,6 (m2)

  Diện tích cần quét vôi căn phòng đó là:

  72,96 + 21,6 – 8,4 = 86,16 (m2)

  Đáp số: 86,16 m2

 • 10

  Tính giá trị của tổng sau:

  A = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 +……… + 99 – 100 + 101
  A = ....

  51

  A = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 +……… + 99 – 100 + 101

  A = ( 1 + 3 + 5 + 7 …+ 101) – (2 + 4 + 6 + ….. + 100)

  *Từ 1 đến 101 có: (101 – 1) : 2 + 1 = 51 số hạng nên:

  1 + 3 + 5 + 7 +... +101 = (1 + 101) x 51 : 2 = 2601

  *Từ 2 đến 100 có: (100 – 2) : 2 + 1 = 50 số hạng nên:

  2 + 4 + 6 + 8 +.... + 100 = (2 + 100) x 50 : 2 = 2550

  Ta có : A = 2601 – 2550

  Vậy : A = 51

  Đáp số: A = 51

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 804
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm