Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn GDCD có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và nâng cao kết quả học lớp 12.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử gồm 30 câu hỏi kèm theo đáp án, bao quát toàn bộ nội dung kiến thức trọng tâm học kì 1 môn Sử, hỗ trợ học sinh làm quen với cấu trúc đề thi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho bài thi, bài kiểm tra chính thức sắp tới.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Nguyên nhân chủ yếu làm cho Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh là do
 • 2
  Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
 • 3
  Hội nghị Ianta (2.1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai
 • 4
  Đặc điểm của cách mạng Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là
 • 5
  Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 - 1941) chủ trương hoàn thành cuộc cách mạng
 • 6
  Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mĩ
 • 7
  Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929) khi
 • 8
  Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?
 • 9
  Đường lối chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kì cải cách - mở cửa đã lấy nội dung nào làm trung tâm?
 • 10
  "Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước…".

  Nội dung này được trích từ tài liệu nào?
 • 11
  Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10.1930) quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành
 • 12
  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936 khẳng định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương là
 • 13
  Luận cương chính trị tháng 10.1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có hạn chế trong việc xác định
 • 14
  Ngày 8 - 9 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để
 • 15
  Hội nghị tháng 11 - 1939 và Hội nghị tháng 5 - 1941 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương có điểm khác biệt về
 • 16
  Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đem lại từ những năm 80 của thế kỉ XX là gì?
 • 17
  Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa
 • 18
  Trong bối cảnh Hiệp ước Hoa - Pháp được ký kết (tháng 2 - 1946), Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương gì?
 • 19
  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?
 • 20
  Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với lịch sử dân tộc Việt Nam là gì?
 • 21
  Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
 • 22
  Năm 1945, các quốc gia nào ở Đông Nam Á giành và tuyên bố độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản?
 • 23
  Mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
 • 24
  Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 quyết định thành lập một đảng duy nhất lấy tên là
 • 25
  Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào?
 • 26
  Quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo là
 • 27
  Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế
 • 28
  Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam sau khi Nhật đảo chính Pháp (9 - 3 - 1945) là
 • 29
  Nền tảng căn bản trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973 là'
 • 30
  Từ việc bản Yêu sách của nhân dân An Nam không được Hội nghị Vécxai (1919) chấp nhận, Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận: "muốn được giải phóng, các dân tộc…"
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 730
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 12

  Xem thêm