Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi tiếng Anh 12 học kì 1 Online

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 12 có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 12 học kì 1 năm 2022 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 12 khác nhau giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
 • 1. He hurried _______ he wouldn't be late for class.
 • 2. Mary was the last applicant _______.
 • 3. Argentina _______ Mexico by one goal to nil in the match.
 • 4. There should be no discrimination on _______ of sex, race or religion.
 • 5. I can't find my purse anywhere; I must _______ it at the cinema.
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
 • 1. “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady.
 • 2. “Why don't you join us for our next class reunion?” Mary said to me.
 • 3. “Send this urgent document immediately!” the officer told the soldier.
 • 4. “Believe me. It’s no use reading that book,” Janet told her boyfriend.
 • 5. The captain to his men: “Abandon the ship immediately!”
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 52
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 12

  Xem thêm