Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình bộ GD - ĐT có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • Put the words in order.
 • 1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?
  Where did you go last holiday?
 • 2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?
  When was your last birthday party?
 • 3. comic/ I / read/ books/ English/
  I read English comic books.
 • 4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.
  They saw the tigers and the elephants.
 • 5. on/ His/ party/ last Sunday/ birthday/ was/ ./
  His birthday party was on last Sunday.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
12
Sắp xếp theo

  Luyện thi học kì 1 lớp 5

  Xem thêm