Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2018 - 2019 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi được để dưới dạng trắc nghiệm với nhiều dạng bài tập khác nhau, giúp học sinh lớp 5 có thể làm bài trực tiếp vào đề thi và có thể kiểm tra được kết quả làm bài ngay sau khi làm xong.

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9, mời các em luyện tập thêm với Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8 nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the best answer by circling A, B, C or D
 • 1. What subject do you like? – I like ________ because I like to draw and paint pictures.
 • 2. Stephen: Let’s go to school! What’s the weather like? Sarah: Oh! It is sunny! Put on your _____________.
 • 3. Billy __________ ballons. He’s scared of it. (scared: sợ hãi)
 • 4. Winter in Quang Ninh is often very ______. (winter: mùa đông)
 • Read the letter carefully. Choose T (True) or F (False).
  Dear Billy,
  Thank you for your email. We are all very happy. I really like your green and white dress. Enjoy the party! Here is my big news. My aunt has got a new baby! It’s a girl and she is four weeks old. Her name is Rosy. She’s very small and she’s got green eyes. She hasn’t got any hair yet. She’s wearing a small hat and little white dress.
  All of my family is very, very happy.
  Love, from Hannah
  (email: thư; enjoy: thưởng thức; dress: cái váy; news: tin tức; week: tuần)
 • 1. Hannah’s aunt has got a new car.
 • 2. The baby is a girl.
 • 3. She’s very big and she’s got some hair.
 • Read and write Joe (J) or Emily (E).
  Hi! I’m Joe. I like wearing a yellow shirt. On sister’s wedding, I’m dancing with Mum and taking lots of photos. My brother likes the little cakes. I like the big chocolate cake.
  Hi! I’m Emily. I like the green and white dress. On sister’s wedding, my brother and I are helping Mum and Dad. We’re cooking and cleaning the flat together.
 • 1. Take photos _________
 • 2. Wearing a yellow shirt ________
 • 3. Cooking and cleaning the flat ________
 • Write the answers from the box.

  Yes, I do                  No, he can’t                     No, she isn't                        Yes, they are

 • 1. Are they happy? ______________.
  Yes, they are.
 • 2. Can he play football? ______________.
  No, he can't
 • 3. Do you like to watch “NTN Channel” on Youtube? ______________.
  Yes, I do.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

  Luyện thi học kì 1 lớp 5

  Xem thêm