Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 9

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016 là tài liệu sẽ hỗ trợ quá trình ôn luyện kiến thức Sinh học trong chương trình đã học của bạn, đồng thời giúp học sinh được rèn luyện với nhiều dạng đề kiểm tra học kì khác nhau.

 • 1
  Phép lai nào sau đây có tỉ lệ kiểu gen là 1: 2: 1?
 • 2
  Loại tế bào nào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội?
 • 3
  Trong nguyên phân, các NST đóng xoắn cực đại ở kì nào sau đây?
 • 4
  Ruồi giấm có 2n = 8, số nhóm gen liên kết của loài bằng
 • 5
  Prôtêin không có chức năng nào sau đây?
 • 6
  Loại biến dị nào sau đây không di truyền qua sinh sản hữu tính?
 • 7

  Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

  – U – U – A – X – U – A – A – U – X – G – A – U –

  Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch mARN trên.
  Trả lời: Mạch bổ sung: ... - .... - ... - ....

  – T – T – A – X – T – A – A – T – X – G – A – T – - T - T - A - X - T - A - A - T - X - G - A - T -
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 251
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm