Thi thử học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử

Mời các bạn cùng tham gia Thi thử học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử năm 2020 - 2021 trên VnDoc để đánh giá khả năng của bản thân, làm quen cấu trúc đề thi học kì 1 lớp 9.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Minh Tân, Hà Nội năm 2020 - 2021 được VnDoc tổng hợp nhằm hỗ trợ học sinh lớp 9 làm quen cấu trúc đề thi học kì 1 môn Lịch sử, đồng thời trực tiếp đánh giá kết quả học tập của bản thân nhằm có phương hướng ôn luyện.

 • 1. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là:
 • 2. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân cơ bản sụp đổ vào thời gian nào?
 • 3. “Lục địa bùng cháy” là nói về cuộc đấu tranh ở khu vực nào:
 • 4. Về đối ngoại, Mĩ đã triển khai chiến lược:
 • 5. Nhật Bản ban hành Hiến pháp mới vào năm nào?
 • 6. “Liên minh châu Âu” (EU) là tổ chức:
 • 7. Đặc trưng quan trọng nhất của tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
 • 8. Hội nghị I-an-ta diễn ra tại:
 • 9. Thành tựu kĩ thuật quan trọng của thế kỉ XX là:
 • 10. Nguồn năng lượng mới ngày càng được sử dụng rộng rãi là:
 • 11. Vật liệu đang giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống là:
 • 12. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật là:
 • 13. Nối cột thời gian (A) với cột sự kiện (B) sao cho phù hợp?

  A

  B

  A=>B

  1/ 17-8-1945

  a/ Thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  1=>

  2/ 12-10-1945

  b/ In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập

  2=>

  3/ 25-3-1957

  c/ Thành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va

  3=>

  4/ 1-10-1949

  d/ Thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)

  4=>

   

  đ/ Lào tuyên bố độc lập

   

 • 1
  b
 • 2
  đ
 • 3
  d
 • 4
  a
 • 14. Điền nội dung thích hợp vào nhiêm vụ của Liên hợp quốc
  Nhiên vụ chính của Liên hợp quốc là (1)............................................................... phát triển mối quan hệ (2)............................................................. trên cơ sở tôn trọng (3) ..................................................................... thực hiện (4) ...................................................... về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.
 • (1)
  Duy trì hòa bình và an ninh thế giới
 • (2)
  Hữu nghị giữa các dân tộc
 • (3)
  độc lập, chủ quyền của các dân tộc
 • (4)
  Sự hợp tác quốc tế
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 932
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 9

  Xem thêm