Thi thử học kì 1 lớp 9 môn Vật lý năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Vật lý

Mời các bạn cùng tham gia Thi thử học kì 1 lớp 9 môn Vật lý năm 2020 - 2021 trên VnDoc để đánh giá kết quả học tập môn Vật lý 9 của mình, làm quen cấu trúc đề thi học kì 1 lớp 9.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Vật lý năm 2020 - 2021 được VnDoc tổng hợp nhằm hỗ trợ học sinh lớp 9 làm quen cấu trúc đề thi học kì 1 môn Vật lý, đồng thời trực tiếp đánh giá kết quả học tập của bản thân nhằm có phương hướng ôn luyện trước bài thi học kì 1 lớp 9 môn Lý chính thức.

 • Câu 1
  Một mạch điện có hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω mắc nối tiếp nhau. Cho dòng điện qua mạch sau một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R1 là 4000 J. Tìm nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch.
 • Câu 2
  Đặt hiệu điện thế U giữa hai đầu các dây dẫn khác nhau, đo cường độ dòng điện I chạy qua mỗi dây dẫn đó và tính giá trị U/I, ta thấy giá trị U/I
 • Câu 3
  Dòng điện có cường độ 2A chạy qua đoạn mạch có điện trở 12Ω trong thời gian 30 phút thì công của dòng điện sản ra trong đoạn mạch bằng
 • Câu 4
  Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ của công tơ điện tăng thêm 2,2 số. Cường độ dòng điện chạy qua bếp là
 • Câu 5
  Thi thử học kì 1 lớp 9 môn Vật lý
  Cho mạch điện như hình vẽ: Rx là biến trở, Đ là đèn. Nếu di chuyển con chạy
 • Câu 6
  Một sợi dây làm bằng kim loại có chiều dài 150 m, tiết diện 0,4 mm² và điện trở 60Ω. Một dây khác cũng làm bằng kim loại đó có chiều dài 30m, điện trở 30Ω thì có tiết diện là
 • Câu 7
  Một dây dẫn đồng chất, tiết diện đều và bằng 2mm^2, có điện trở 1,7Ω và điện trở suất của chất làm dây là 1,7.10^-8 Ω.m. Chiều dài của dây là:
 • Câu 8
  Đặt vào hai đầu bếp điện một hiệu điện thế 220V để đun 1,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 20^o C, ta thấy sau 25 phút thì nước sôi; biết cường độ dòng điện chạy qua bếp là 2,5A và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK. Hiệu suất của bếp khi sử dụng là
 • Câu 9
  Một dây đồng dài 100m, có tiết diện 1mm^2 thì có điện trở là 1,7Ω. Một dây đồng khác có chiều dài 200m, có điện trở 17Ω thì tiết diện là bao nhiêu?
 • Câu 10
  Một dây dẫn đồng chất, chiều dài l, tiết diện S có điện trở 12 Ω được gập đôi thành dây dẫn mới có chiều dài l/2. Điện trở của dây mới này có trị
 • Câu 11
  Cho hai điện trở: R1 = 15Ω chịu được dòng điện tối đa 2A và R2 = 10Ω chịu đươc dòng điện tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song là:
 • Câu 12
  Tính hiệu suất của bếp điện nếu sau 20 phút nó đun sôi được 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu ở 20 °C. Biết cường độ dòng điện qua bếp là 3A; hiệu điện thế hai đầu dây xoắn của bếp là U = 220V; nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/ kg.K.
 • Câu 13
  Một dây dẫn bằng nikêlin dài 10m, tiết diện 0,05mm^2. Điện trở suất của nikêlin là 0,4.10^-6 Ω.m. Điện trở của dây dẫn là:
 • Câu 14
  Câu phát biểu nào dưới đây về biến trở là không đúng?
 • Câu 15
  Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 50 mA khi đặt vào hai đầu dây một hiệu điện thế là 1,5V. Điện trở của dây là …..Ω
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 700
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 9

  Xem thêm