Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm học 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa

Đề thi học kì 2 Hóa 8 năm học 2019 - 2020 bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm với các dạng bài tập khác nhau nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện thi học kì 2 lớp 8 năm 2020 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Hóa 8 năm học 2019 - 2020 (Đề 2)

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa học

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2019 - 2020

Thông qua bộ đề thi học kì 2 lớp 8 online với đầy đủ các môn học kèm theo đáp án do VnDoc tổng hợp và đăng tải, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình sau khi làm xong.

 • Câu 1.
  Thành phần của không khí (theo thể tích):
 • Câu 2.
  Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?
 • Câu 3.

  Cho dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những chất nào là oxit axit?

 • Câu 4.

  Phản ứng hóa học nào dưới đây không phải là phản ứng thế?

 • Câu 5.
  Tính số gam nước tạo ra khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?
 • Câu 6.
  Càng lên cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng giảm vì:
 • Câu 7.
  Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa 10g oxi. Sau phản ứng chất nào còn dư, vì sao?
 • Câu 8.

  Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

 • Câu 9.

  Tính khối lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%.

 • Câu 10.
  Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong đó có hòa tan 60g NaOH.
 • Câu 11

  Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch HCl phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng.

  a. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
  Khối lượng muối thu được sau phản ứng là .....g

  26,7

  a.

  nAl = 0,2 mol

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  {n_{Al}} = {n_{AlC{l_3}}} = 0,2 mol => {m_{AlC{l_3}}} = 0,2 imes (27 + 35,5 imes 3) = 26,7g

 • b
  Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng?
  19,2g 19,2 g

  CuO + H2 → Cu + H2O

  n_{H_{2} } = 0,3 mol => n_{Cu } =0,3 mol

  m_{Cu} = 0,3 imes 64 = 19,2 g

 • Câu 12

  Cho 6,5 gam Zn phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch axit HCl.

  a. Tính thể tích khí hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn?
  Thể tích khí hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là .... mol

  2,24

  a.

  nZn = 0,1 mol

  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  n_{Zn} = n_{H_{2} } = 0,1 mol => n_{H_{2} }= 0,1 imes 22,4 = 2,24 mol

 • b
  Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng?
  1M

  b.

  n_{Zn} = n_{ZnCl_{2} } = 0,1 mol

  C_M=rac{n}{V}=rac{0,1}{0,1}=1M

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 255
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 Xem thêm