Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức đã học và làm quen cấu trúc đề kiểm tra cuối kì 2 trong chương trình lớp 3.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 trường Tiểu học Lạng Phong, Ninh Bình năm 2016 - 2017

 • 1
  Để gõ bàn phím em đặt tay tại hàng phím nào?
 • 2

  Trong phần mềm Cùng học Toán 3, khi muốn làm bài tiếp theo em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

  Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3

 • 3

  Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là?

 • 4

  Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?

 • 5

  Để xoá chữ "n" trong hình bên Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 em sử dụng phím nào?

 • 6
  Quy tắc gõ chữ có dấu là?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 2.962
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 3 Xem thêm