Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Đề số 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Đề số 2 giúp học sinh củng cố kiến thức môn Toán đã được học và làm quen với các dạng đề thi cuối kì 2 khác nhau trong chương trình học lớp 3.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Hưng Thủy, Quảng Bình năm 2016 - 2017

 • 1

  Số gồm 6 chục nghìn, 2 nghìn, 3 trăm, 1 đơn vị viết là: (M1)

 • 2
  Dòng nào chỉ có các tháng có 30 ngày? (M1)
 • 3

  a. Số 11 trong số La Mã được viết là:

 • b

  Số La Mã XVI là bao nhiêu?

 • 4

  Trong các số: 56789; 56879; 56798; 56759. (M2)

  a. Số lớn nhất là:

 • b

  Số bé nhất là:

 • 5

  Giá trị của x trong phép tính X x 7 = 3514 là: (M3)

 • 6

  Tính cạnh của hình vuông có chu vi là 60m (M3)

  ………………

  15m

  Cạnh của hình vuông là:

  60 : 4 = 15 (m)

  Đáp số : 15m

 • 7. Tính
  a. 1233 cm2 - 627cm2 + 2742 cm2  
  = ....cm2
  3348
 • b
  4692m : 4 = ...
  1173m
 • 8

  Giải bài toán theo tóm tắt sau: (M3)

  Mua 4 quyển sách: 48 000 đồng?

  Mua 7 quyển sách: … đồng?
  Trả lời: Mua 7 quyển sách như thế hết số tiền là .... đồng

  84000

  Mua 1 quyển sách hết số tiền là:

  48 000 : 4 = 12 000 (đồng)

  Mua 7 quyển sách như thế hết số tiền là:

  12 000 x 7 = 84 000 (đồng)

  Đáp số: 84 000 đồng

 • 9

  Tính nhanh:

  (23415 + 21351 - 32476) x (250 x 4 - 1000)

  ……………………

  0

  (23415 + 21351 - 32476 ) x (250 x 4 - 1000)

  = ( 23415 + 21351 - 32476 ) x (1000 - 1000)

  = (23415 + 21351 - 32476 ) x 0 = 0

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 819
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 3 Xem thêm