Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu IOE Tiếng Anh lớp 4 năm 2018 mới nhất trên VnDoc.com. Đề thi Tiếng Anh qua Internet gồm nhiều dạng bài tập thường gặp trong đề thi thật giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học và rèn luyện những kỹ năng cơ bản khi làm bài thi Tiếng Anh trực tuyến.

Một số đề thi Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Smart monkey.
  Nối từ Tiếng Anh với nghĩa Tiếng Việt tương ứng.

  1. Laddera. Con gái
  2. Bedb. Con trai
  3. Sandwichc. Hát
  4. Singd. Con ếch
  5. Girle. Cái thang
  6. Starf. Cái giường
  7. Pineappleg. Thư viện
  8. Frogh. Bánh mì
  9. Libraryi. Ngôi sao
  10. Boyj. Quả dứa
 • 1 - ...
  e
 • 2 - ...
  f
 • 3 - ...
  h
 • 4 - ...
  c
 • 5 - ...
  a
 • 6 - ...
  i
 • 7 - ...
  j
 • 8 - ...
  d
 • 9 - ...
  g
 • 10 - ...
  b
 • Find the honey.
  Điền chữ cái/ từ còn thiếu vào chỗ trống.
 • 1. What is her n_ _e?
  am
 • 2. How a_ _ you? I am fine. Thank you.
  re
 • 3. The pictures are _ _ the wall.
  on
 • 4. How _ _ _ _ pens are there on the desk?
  many
 • The teacher is coming.
  Sắp xếp những từ dưới đây thành câu có nghĩa.
 • 1. old/ are/ How/ you/ ?/
  → ______________________
  How old are you?
 • 2. am/ Hello,/ Linh/ I/ ./
  → ________________________
  Hello, I am Linh.
 • 3. fine./ I/ thanks/ am/ ./
  → ________________________
  I am fine, thanks.
 • 4. many clouds/ There/ the sky/ in/ ./ are/
  → _________________________
  There are many clouds in the sky.
 • 5. is/ going/ What/ he/ ?/
  → ___________________________
  What is he doing?
 • 6. two/ Minh/ brothers/ has/ ./
  → _____________________
  Minh has two brothers.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
70 2.481
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm