Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh trực tuyến gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi cơ bản. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập hiệu quả và đạt điểm cao trong những vòng thi Tiếng Anh qua Internet khác.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Defeat the goalkeeper.
  Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
 • 1. I _____ two cats.
 • 2. There are many clouds ____ the sky.
 • 3. ____ do you like Art? Because I can learn how to draw a picture.
 • 4. My brother is ____ worker.
 • 5. I am from Vietnam. ____ you?
 • 6. I _____ watching television.
 • 7. ____ is your birthday? It is November.
 • 8. Write your ____, here.
 • 9. Your cat ____ nice.
 • 10. These are ____ books on the table.
 • Find the honey.
  Điền từ/ chữ cái thích hợp vào chỗ trống.
 • 1. Trang _ _ my friend.
  is
 • 2. Why is she happy? Becau_ _ today is her birthday.
  se
 • 3. These crayons _ _ _ for you.
  are
 • 4. _ _ the ruler red?
  Is
 • Smart monkey.
  Nối từ Tiếng Anh với từ Tiếng Việt tương ứng.

  1. Breada. Con kiến
  2. Greetb. Báo
  3. Listenc. Xe đạp
  4. Antd. Xem
  5. Earse. Nghe
  6. Newspaperf. Bánh mì
  7. Farmerg. Tai
  8. Workerh. Nông dân
  9. Bikei. Chào hỏi
  10. Watchj. Công nhân
 • 1 - ...
  f
 • 2 - ...
  i
 • 3 - ....
  e
 • 4 - ...
  a
 • 5 - ...
  g
 • 6 - ...
  b
 • 7 - ...
  h
 • 8 - ....
  j
 • 9 - ...
  c
 • 10 - ...
  d
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
140 5.211
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm