Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 qua mạng vòng 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh trực tuyến gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em hoc sinh lớp 4 làm quen với format đề thi chính thức và đạt điểm cao trong những vòng thi Tiếng Anh tiếp theo.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Cool pair matching.
  Nối từ Tiếng Anh với nghĩa Tiếng Việt tương ứng. 

  Xe buýt Train Con lợn Ears Cái diều
  Pig Cái mũ Desk Tàu Eat
  Ăn Car Con gà Hat Cái bàn
  Chicken Tai Kite Xe hơi Bus
 • 1. Pig - .........
  Con lợn
 • 2. Chicken - ..................
  Con gà
 • 3. Train - ..............
  Tàu
 • 4. Car - .............
  Xe hơi
 • 5. Desk - ................
  Cái bàn
 • 6. Kite - ...............
  Cái diều
 • 7. Ears - ...............
  Tai
 • 8. Hat - .................
  Cái mũ
 • 9. Eat - ...........
  Ăn
 • 10. Bus - ................
  Xe buýt
 • The teacher is coming.
  Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. my/ is/ This/ teacher/ ./
  → ______________________
  This is my teacher.
 • 2. very much/ I/ my father/ love/ ./
  → _________________________
  I love my father very much.
 • 3. best friend/ Peter/ my/ is/ ./
  → ______________________________
  Peter is my best friend.
 • 4. for you/ This kite/ is/ ./
  → ___________________________
  This kite is for you.
 • 5. read/ Let's/ the book/ ./
  → ______________________
  Let's read the book.
 • Safe driving.
  Điền từ/ chữ cái thích hợp vào chỗ trống.
 • 1. I would like _ _ ice cream.
  an
 • 2. This _ _ my bedroom.
  is
 • 3. May I go _ _t?
  ou
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
29 2.321
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm