Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 9 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh qua mạng Internet bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 phát triển khả năng tư duy và tăng phản xạ Tiếng Anh khi tham gia vòng thi Tiếng Anh qua Internet tiếp theo.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

 • Leave me out.
  There are some English words, each with a redundant letter. You have to take that redundant letter out from each word to make it correct.
  For example: Peen
  → The answer is e.
 • 1. ledft
  d
 • 2. gasther
  s
 • 3. afdter
  d
 • 4. untcle
  t
 • 5. staore
  a
 • 6. videostape
  s
 • 7. mounteain
  e
 • 8. farmoer
  o
 • 9. brieng
  e
 • 10. flouw
  u
 • Safe driving.
  Choose the correct answer for each following question.
 • 1. John is ______ kind boy that everyone likes him.
 • 2. Danny and Elise ______ to live next door to each at one time.
 • 3. Elephants in the zoo ______ twice a day.
 • 4. My uncle is a heavy smoker. He gets _____________ a lot.
 • 5. "Maize" is the same meaning with "_________".
 • Cool pair matching.
  Match the English word with the Vietnamese definition. 


  1. Forest a. Cho gà ăn
  2. Feed the chicken b. Bờ sông 
  3. River bank c. Lăng mộ
  4. Shrine d. Rau, thực phẩm
  5. Vegetables e. Rừng
 • 1. Forest - ...
 • 2. Feed the chicken - ...
 • 3. River bank - ...
 • 4. Shrine - ...
 • 5. Vegetables - ....
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 316
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm