Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 1 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 4  

Cuộc thi giải toán trên mạng năm 2015 - 2016 đã bắt đầu khởi động. Hãy giúp các bé ôn tập và rèn luyện bổ sung kiến thức, chuẩn bị thật tốt cho các vòng thi tiếp theo với bài test dưới đây của chúng tôi. Bài test gồm có các câu hỏi trắc nghiệm toán bằng Tiếng Anh, giúp các bé rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán, đồng thời cải thiện khả năng Tiếng Anh. Chúc các bé làm bài tốt!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 4 các môn

 • Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.
  Question 1: 
  How many days are there in September?
  Answer: There are .............. days.
  30
 • Question 2:
  Find x such that x : 5 = 1537
  Answer: x = ..........
  7685
 • Question 3:
  Mary learns fifteen new words per day. How many new words does she learn for seven days?
  Answer: ......... days.
  105
 • Question 4:
  The area of the following rectangle is ............ cm2
  135
 • Question 5:
  The perimeter of the following square is .................cm.
  492
 • Question 6:
  Calculate: (12639 + 21034) x 2 = ...........
  67346
 • Question 7:
  Bella goes to the zoo. She makes a table of the number of animals at the zoo. (see the table below)

  How many monkeys and birds are there?
  Answer: ...........
  539
 • Question 8:
  Calculate: 9876 : 6 x 6 = ..........
  9876
 • Question 9:
  How many right angles are there?

  Answer: There are ............ right angles.
  5
 • Question 10:
  There are 48 strawberries in 6 bags. How many strawberries are there in 9 bags? 


  Answer: There are ............. strawberries in 9 bags.
  72
 • Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.
  Question 1:
  Calculate: 6723 - 2195 = .........
 • Question 2:
  Emma is 14 years old. Her sister's age is 11 years more than her age. How old is Emma's sister? 
  Answer: Emma's sister is ............. years old.
 • Question 3:
  What time does the clock show? 
 • Question 4:
  Mary goes swimming in the morning. What time can she go swimming?
 • Question 5:
  Which number can replace the question mark? 
  400 x ? + 800 = 2000
 • Question 6:
  Find the value of x such that x + 1606 = 2357. 
  Answer: x = .........
 • Question 7:
  Today is Thursday, December 17.
  Which day of the week is the day before yesterday?
 • Question 8:
  Two numbers have the product of 9315. If the product is five times as same as the greater number. The smaller number is ..........
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
361 17.347
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm