Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016 với những câu hỏi và bài tập bổ ích sẽ hỗ trợ các em học sinh ôn luyện lại kiến thức đã học nhằm đạt thành tích tốt trước khi bước vào kì thi.

Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2015 - 2016, trường tiểu học Bình Nguyên

 • PART I. LISTENING

  Question 1. Listen and number.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4
 • Question 2. Listen and draw the line. There is an example.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4
 • 1
  A
 • 2
  C
 • 3
  B
 • 4
  D
 • Question 3. Listen and tick
  1. Laura: What do you want?
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4
  C
 • 2
  Lilly: Do you want milk?
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4
  A
 • 3
  Mary: Do you want rice?
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4
  C
 • 4
  Jane: Can you cut it?
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4
  B
 • Question 4. Listen and complete.

  1. Laura: I like ice-cream. What do you like?

    Bob: I like ..................,..........

  ice-cream, too.
 • 2

  Mary: Do you want cake?

  Jack: No, I don't. I want ...........................

  pizza
 • 3

  Linda: Do you like frogs?

  Tony: No, I ............... . I like ..........

  No, I don’t. I like dogs
 • 4

  Binh: What do you want?

  Hoa: I want ..........................

  fish
 • PART II. READING AND WRITING
  Question 5. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4
  Gợi ý trả lời: 3 - ...; 4 - ...; ...
  3 - X; 4 - V; 5 - V; 6 - X
 • Question 6. Look and read. Write Yes or No
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4
  Gợi ý trả lời: 1. ...; 2. ...;
  1. No; 2. No; 3. Yes; 4. Yes
 • Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4
 • 1
  ICE-CREAM
 • 2
  DOLL
 • 3
  SPIDER
 • 4
  FLOWER
 • Question 8. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

  1. An: What's your favorite color?

    Ba: It is.................

  black
 • 2
  I want .................
  chicken
 • 3
  Can you ................. milk?
  pour
 • 4
  Do you like ............................?
  spider
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 482
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm