Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 - Đề số 5

Đề thi trực tuyến học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 - Đề số 5 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề thi được để dạng trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm hơn.

Nhằm cung cấp cho các em học sinh tài liệu luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 4, VnDoc biên soạn và giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh luyện tập. Đề kiểm tra Toán 4 học kì 2 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, giúp các em học sinh ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong các bài thi học kì sắp tới của mình.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề Toán lớp 4 học kì 2 - Đề số 5

 • I. Phần trắc nghiệm:
 • Câu 1:

  Bản đồ một sân vận động được vẽ theo tỉ lệ 1 : 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên bản đồ này ứng với độ dài thật là bao nhiêu ki - lô - mét?

 • Câu 2:

  Diện tích của hình bình hành có đáy là 12cm, chiều cao là 5cm là.

 • Câu 3:

  Có hai thùng dầu chứa 125 lít dầu, trong đó số dầu ở thùng thứ nhất bằng 3/2 số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu?

 • Câu 4: Cho số . Số a thích hợp để số này chia hết cho 2 và 9 là:
 • Câu 5: Trung bình cộng của 3 số 42, 15 và 96 là:
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1:
 • Bài 2:
  Hai vòi cùng chảy vào một bể nước hết 6 giờ thì đầy bể. Cả hai vòi cùng chảy trong 4 giờ thì vòi thứ nhất dừng lại, vòi thứ hai tiếp tục chảy hết 3 giờ nữa thì đầy bể. Hỏi vòi thứ hai chảy một mình trong bao lâu thì đầy bể?
  Trả lời: 
  Vòi thứ hai chảy một mình trong ....... giờ thì đầy bể.
  Điền kết quả
  9

  Vì cả 2 vòi chảy trong 6 giờ thi đầy bể nên sau một giờ cả hai vòi chảy dược 1/6 bể và sau 4 giờ chảy được số phần bể là 4/6 (bể)

  Số phần bể chưa có nước là: 1 - 4/6 = 2/6 (bể)

  Nếu chảy một mình thì để chảy đầy bể vòi thứ 2 phải chảy hết số giờ là: 3 : 2/6 = 9 (giờ)

  Đáp số: 9 giờ

 • Bài 3: Cho hai số 218 và 47. Hỏi phải bớt ở số lớn bao nhiêu đơn vị và thêm vào số bé bấy nhiêu đơn vị thì được hai số mới có tỉ số là 4.
  Ta cần bớt ở số lớn và thêm vào số bé ......... đơn vị.
  6

  Khi bớt ở số lớn bao nhiêu đơn vị và thêm vào số bé bấy nhiêu đơn vị thì tổng 2 số không thay đổi. Vậy tổng 2 số lúc đó vẫn bằng tổng 2 số đã cho và bằng 218 + 47 = 265

  Hai số mới có tỉ số bằng 4 nên nếu coi số phần của số bé là 1 thì số lớn sẽ chiếm 4 phần như vậy

  Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

  Số bé đã thêm là: 265 : (4 + 1) = 53 (đơn vị)

  Ta cần bớt ở số lớn và thêm vào số bé là: 53 - 47 = 6 (đơn vị)

  Đáp số: 6 đơn vị

 • Bài 4:

  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 7m. Người ta xây một bồn hoa (như hình vẽ). Tính dện tích phần đất còn lại.

  Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán năm 2020 - Đề số 5
  Trả lời: Diện tích phần đất còn lại là ...........(m²)

  42

  Diện tích mảnh đất là: 12 x 7 = 84 (m²)

  Hai đường chéo của hình thoi có độ dài bằng với chiều dài và chiều rông mảnh đất nên diện tích phần đất trồng hoa là: (12 x 7) : 2 = 42 (m²)

  Diện tích phần đất còn lại là: 84 - 42 = 42 (m²)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 700
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 4

  Xem thêm