Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Toán - Đề số 5

Đề Toán lớp 4 học kì 2 - Đề số 5 dành cho học sinh khá, giỏi được đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn, là tài liệu gồm các bài toán nâng cao xuất hiện trong đề thi học kì 2 Toán 4 với đáp án kèm theo dành cho các bạn tham khảo, nâng cao kiến thức. Qua đó sẽ giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 4 học kì 2 cũng như việc học lên chương trình Toán 4. Mời các bạn tham khảo.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bản đồ một sân vận động được vẽ theo tỉ lệ 1 : 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên bản đồ này ứng với độ dài thật là bao nhiêu ki - lô - mét?

A. 1000km                             B.100km                            C.10km                             D. 1km

Câu 2: Diện tích của hình bình hành có đáy là 12cm, chiều cao là 5cm là.

A. 60cm²                                B.30cm²                            C.50cm²                            D. 90cm²

Câu 3: Có hai thùng dầu chứa 125 lít dầu, trong đó số dầu ở thùng thứ nhất bằng 3/2 số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu?

A. 50 lít                                  B.25 lít                              C. 75 lít                             D. 30 lít

Câu 4: Cho số . Số a thích hợp để số này chia hết cho 2 và 9 là:

A. 8                                        B.6                                    C.7                                   D. 9

Câu 5: Trung bình cộng của 3 số 42, 15 và 96 là:

A. 51                                      B. 54                                 C. 48                                D. 45

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: \frac{{167 \times 198 + 98}}{{198 \times 168 - 100}}

Bài 2: Hai vòi cùng chảy vào một bể nước hết 6 giờ thì đầy bể. Cả hai vòi cùng chảy trong 4 giờ thì vòi thứ nhất dừng lại, vòi thứ hai tiếp tục chảy hết 3 giờ nữa thì đầy bể. Hỏi vòi thứ hai chảy một mình trong bao lâu thì đầy bể?

Bài 3: Cho hai số 218 và 47. Hỏi phải bớt ở số lớn bao nhiêu đơn vị và thêm vào số bé bấy nhiêu đơn vị thì được hai số mới có tỉ số là 4

Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 7m. Người ta xây một bồn hoa (như hình vẽ). Tính dện tích phần đất còn lại.

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán năm 2020 - Đề số 5

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
DABCA

II. Phần tự luận

Bài 1:

\frac{{167 \times 198 + 98}}{{198 \times 168 - 100}} = \frac{{167 \times 198 + 98}}{{198 \times \left( {167 + 1} \right) - 100}} = \frac{{167 \times 198 + 98}}{{198 \times 167 + 198 - 100}}

= \frac{{198 \times 167 + 98}}{{198 \times 167 + 98}} = 1

Bài 2:

Vì cả 2 vòi chảy trong 6 giờ thi đầy bể nên sau một giờ cả hai vòi chảy dược 1/6 bể và sau 4 giờ chảy được số phần bể là 4/6 (bể)

Số phần bể chưa có nước là: 1 - 4/6 = 2/6 (bể)

Nếu chảy một mình thì để chảy đầy bể vòi thứ 2 phải chảy hết số giờ là: 3 : 2/6 = 9 (giờ)

Đáp số: 9 giờ

Bài 3:

Khi bớt ở số lớn bao nhiêu đơn vị và thêm vào số bé bấy nhiêu đơn vị thì tổng 2 số không thay đổi. Vậy tổng 2 số lúc đó vẫn bằng tổng 2 số đã cho và bằng 218 + 47 = 265

Hai số mới có tỉ số bằng 4 nên nếu coi số phần của số bé là 1 thì số lớn sẽ chiếm 4 phần như vậy

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số bé đã thêm là: 265 : (4 + 1) = 53 (đơn vị)

Ta cần bớt ở số lớn và thêm vào số bé là: 53 - 47 = 6 (đơn vị)

Đáp số: 6 đơn vị

Bài 4:

Diện tích mảnh đất là: 12 x 7 = 84 (m²)

Hai đường chéo của hình thoi có độ dài bằng với chiều dài và chiều rông mảnh đất nên diện tích phần đất trồng hoa là: (12 x 7) : 2 = 42 (m²)

Diện tích phần đất còn lại là: 84 - 42 = 42 (m²)

--------------

Ngoài đề toán lớp 4 học kì 2 nói trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
24 5.854
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Cánh Diều

    Xem thêm