Bộ đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi lớp 4 cuối 2 năm 2020 môn Tiếng Anh
Đề 1
I. Lựa chọn đáp án đúng nhất
1. a. driver b. teacher c. brother d. student
2. a. hospital b. filed c. doctor d. office
3. a. orange juice b. pork c. water d. milk
4. a. young b. tall c. farmer d. slim
5. a. bigger b. fat c. taller d. shorter
II. Sắp xếp thành câu
6. Number/ is/ what/ your/ phone/ ?
7. Like/ you/ would/ milk/ some/ ?
8. Drink/ what/ his/ is/ favorite/ ?
9. You/ orange/ do/ like/ juice/ ?
10. Does/ like/ what/ look/ she?
III. Chọn đáp án đúng nhất (A,B hoặc C):
11................. are you from ?
A. When
B. Where
C. Who
12. His birthday is..............December.
A. in
B. on
C. at
13. She is happy..............today is her birthday.
A. but
B. and
C. because
14. Would you like a ................?
A. banana
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
B. apple
C. ice cream
15. I can speak....................
A. Vietnam
B. England
C. English
16.Where is Li Li .............. ?
A. in
B. on
C. from
17. What would you like ?
A. a apple
B. a cake
C. an banana
18. My birthday is in........................
A. America
B. May
C. England
19. .......................is your birthday?
A. Who
B. How
C. When
20. Alan can speak.................
A. Vietnam
B. Vietnamese
C. America
IV. Viết thành giờ bằng số
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
21. 1:15 = _____________________
22. 7:25 = _____________________
23. 2:30 = _____________________
24. 3:10 = _____________________
25. 4:40 = _____________________
-The end-
Đề 2
I. Circle the odd one out:
1. a. father b. mother c. grandma d. book
2. a. play b. sing c. see d. cat
3. a. hospital b. filed c. doctor d. office
4.a. young b. tall c. farmer d. slim
5. a. bigger b. fat c. taller d. shorter
II. Choose the best answer:
6. What time______it?
A. am
B. are
C. is
7. My father is a____________
A. doctor
B. student
C. drivers
8. Nam is _______than Hung
A. tall
B. taller
C. talls
9. How much __________the trousers?

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Bộ đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (số 3), Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 (số 2), Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 813
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Trần Tuệ An
    Trần Tuệ An

    Hay quá VnDoc 

    Thích Phản hồi 08:19 07/05

Đề thi học kì 2

Xem thêm