Đề thi thử học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2020

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 4

Đề thi thử học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2020 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi thử học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2020

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Lựa chọn đáp án đúng nhất

1. a. driver b. teacher c. brother d. student
2. a. hospital b. filed c. doctor d. office
3. a. orange juice b. pork c. water d. milk
4. a. young b. tall c. farmer d. slim
5. a. bigger b. fat c. taller d. shorter

II. Sắp xếp thành câu

6. Number/ is/ what/ your/ phone/ ?

7. Like/ you/ would/ milk/ some/ ?

8. Drink/ what/ his/ is/ favorite/ ?

9. You/ orange/ do/ like/ juice/ ?

10. Does/ like/ what/ look/ she?

III. Chọn đáp án đúng nhất (A,B hoặc C):

11................. are you from ?

A. When

B. Where

C. Who

12. His birthday is..............December.

A. in

B. on

C. at

13. She is happy..............today is her birthday.

A. but

B. and

C. because

14. Would you like a ................?

A. banana

B. apple

C. ice cream

15. I can speak....................

A. Vietnam

B. England

C. English

16.Where is Li Li .............. ?

A. in

B. on

C. from

17. What would you like ?

A. a apple

B. a cake

C. an banana

18. My birthday is in........................

A. America

B. May

C. England

19. .......................is your birthday?

A. Who

B. How

C. When

20. Alan can speak.................

A. Vietnam

B. Vietnamese

C. America

IV. Viết thành giờ bằng số

21. 1:15 = _____________________

22. 7:25 = _____________________

23. 2:30 = _____________________

24. 3:10 = _____________________

25. 4:40 = _____________________

-The end-

Đáp án đề thi thử học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2020

I. Lựa chọn đáp án đúng nhất

1. A

2. C

3. A

4. C

5. B

II. Sắp xếp thành câu

6. What is your phone number?

7. Would you like some milk?

8. What is his favorite drink?

9. Do you like orange juice/ ?

10. What does she look like?

III. Chọn đáp án đúng nhất (A, B hoặc C):

11. A

12. A

13. B

14. A

15. C

16. C

17. B

18. B

19. C

20. B

IV. Viết thành giờ bằng số

21. 1:15 = It’s one fifteen

22. 7:25 = It’s seven twenty-five

23. 2:30 = It’s two thirty

24. 3:10 = It’s three ten

25. 4:40 = It’s four forty

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 1, Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 (số 2), Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 1.215
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 Xem thêm