Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 trường Tiểu học Nam Thái năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2020 có đáp án

VnDoc giới thiệu Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 trường Tiểu học Nam Thái năm 2019 - 2020. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2020 bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án, giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 có tài liệu ôn thi học kì 2 hiệu quả, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 online với đầy đủ các môn. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, qua đó các em học sinh có thể làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây:  Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Fill the blanks.

  photos; a; doctor; car; picnic; swimming;

  That is my father. He is a (1)___________. He works in a local hospital. He is always busy every day. On Sundays, we sometimes have a (2) ______________ in the park near my neighbour. We usually go there by bike. I also like (3) ______________, and my father often drives me to the swimming pool in the gym. We often take some (4) __________ together.

 • 1 -
  doctor
 • 2 -
  picnic
 • 3 -
  swimming
 • 4 -
  photos
 • Reorder the words.
 • 1. Linda / like/ crocodile/ doesn't.
  Linda doesn't like crocodile.
 • 2. you/ want/ any/ Do/ ice creams/ sweets/ or?
  Do you want any sweets or ice creams?
 • 3. every day/ I/ wash/ face/ my.
  I wash my face every day.
 • 4. your/ What/ favorite/ is/ color/?
  What is your favorite color?
 • Read and write True or False.

  Dear Phong, I’m Peter. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you do yesterday?

 • 1. Peter got up late. …………
 • 2. In the morning, he cleaned his room. ………………
 • 3. In the afternoon, he went to the zoo. ………………
 • 4. He chatted online with his friend Linh in the morning. ………
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 629
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 4

  Xem thêm