Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 2

Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 có đáp án

VnDoc giới thiệu tới các em học sinh Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 2 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là đề ôn tập môn Toán có đáp án trong thời gian nghỉ hè, giúp các em không bị xao nhãng kiến thức và có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào năm học mới.

Bộ đề ôn hè lớp 4 lên lớp 5 năm 2020 được giới thiệu trên VnDoc là tài liệu hay và hữu ích cho các em học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức được học trong lớp 4, từ đó có sự tự tin khi bước vào lớp 5. Bộ tài liệu được dể dưới dạng trực tuyến, giúp các em làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 - Đề số 1

 • I. Phần I: Trắc nghiệm:
 • Câu 1: Số gồm 8 triệu, 7 trăm nghìn, 3 trăm, 5 chục và 9 đơn vị được viết là:
 • Câu 2: Số 3 637 184 được đọc là:
 • Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 99998, …., 100000 là số:
 • Câu 4: Một bao gạo nặng 6 kg. Một ô tô chở 12 tấn gạo thì chở được bao nhiêu bao gạo?
 • Câu 5: Hình vuông có độ dài cạnh 12cm và hình chữ nhật có chiều dài bằng 12cm và chiều rộng bằng 10cm. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu mét vuông?
 • II. Phần II: Tự luân
 • 578 x 645 =
  372810
 • 110084 : 13 =
  8468
 • 72561 x 32 =
  2321952
 • 25240 : 18 =
  Với phép tính có dư, các em điền theo ví dụ sau: 23 (dư 5)
  1402 (dư 4)
 • Bài 2: Tìm X, biết:
 • a, 97387 – X = 149952 : 32
  X =
  Điền kết quả cuối cùng của X
  92701
 • b, X + 1682 = 57 x 84
  X =
  3106
 • c, X – 761 = 9828 : 52
  X = ........
  Điền kết quả cuối cùng của X
  950
 • Bài 3:
  Ba đội công nhân sửa đường trong một ngày đã sửa được tất cả 2km đường. Đội thứ nhất sửa được nhiều hơn đội thứ hai 333m đường. Hỏi mỗi đội đã sửa được bao nhiêu mét đường biết đội thứ ba sửa được 635m đường?
 • a.

  Đội thứ nhất sửa được .........  (m)

  Điền kết quả cuối cùng
  849
 • -

  Đội thứ hai sửa được ............  (m)

  516

  Đổi 2km = 2000m

  Đội thứ nhất và đội thứ hai sửa được số mét đường là:

  2000 – 635 = 1365 (m)

  Đội thứ nhất sửa được số mét đường là:

  (1365 + 333) : 2 = 849 (m)

  Đội thứ hai sửa được số mét đường là:

  849 – 333 = 516 (m)

  Đáp số: đội thứ nhất 849m, đội thứ hai 516m, đội thứ ba 635m

 • Bài 4:
  Một khu vườn hình vuông có cạnh bằng 80m. Người ta chia khu vườn thành hai mảnh vườn hình chữ nhật nhỏ hơn. Mảnh vườn đầu tiên chiếm 1/4 diện tích khu vườn, mảnh vườn thứ hai chiếm 3/4 diện tích khu vườn. Ở mảnh vườn đầu tiên người ta trồng rau, cứ 1m2 thu hoạch được 6kg rau. Ở mảnh vườn thứ hai người ta trồng nhãn, cứ 1m2 thu hoạch được 8kg nhãn. Tính số ki-lô-gam rau và nhãn tổng cộng thu hoạch được?
  Trả lời:

  Số ki-lô-gam rau và nhãn thu hoạch được là: ............. (kg)

  Điền kết quả cuối cùng
  8400

  Bài 4:

  Diện tích của khu vườn hình vuông là:

  80 x 80 = 6400 (m2)

  Diện tích mảnh vườn đầu tiên là:

  6400 : 4 = 1600 (m2)

  Diện tích mảnh vườn thứ hai là:

  1600 x 3 = 4800 (m2)

  Số ki-lô-gam rau thu hoạch được là:

  1600 x 6 = 9600 (kg)

  Số ki-lô-gam nhãn thu hoạch được là:

  4800 x 8 = 28800 (kg)

  Số ki-lô-gam rau và nhãn thu hoạch được là:

  9600 + 28800 = 38400 (kg)

  Đáp số: 38400kg

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 608
Sắp xếp theo
  Toán lớp 4 Xem thêm