Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 1

Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 có đáp án

VnDoc giới thiệu tới các em học sinh Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 1 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là đề ôn tập môn Toán trong thời gian nghỉ hè, giúp các em không bị xao nhãng kiến thức và có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào năm học mới.

Bộ đề ôn hè lớp 4 lên lớp 5 năm 2020 là tài liệu hay và hữu ích cho các em học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức được học trong lớp 4, từ đó có sự tự tin khi bước vào lớp 5. Bộ tài liệu được dể dưới dạng trực tuyến, giúp các em làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 - Đề số 1

 • I. Phần I: Trắc nghiệm:
 • Câu 1: Số sáu mươi hai nghìn bảy trăm sáu mươi bảy được viết là:
 • Câu 2: Số 75462 được đọc là:
 • Câu 3: Số bé nhất trong các số 62763, 62748, 62847, 62857 là số
 • Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 7 tạ 9 kg = ….kg là:
 • Câu 5: Diện của hình chữ nhật có chu vi bằng 24cm và chiều dài hơn chiều rộng 6cm là:
 • II. Phần II: Tự luân
 • Bài 1: Đặt rồi tính:
 • 67163 x 138 =
  9268494
 • 19362 : 42 =
  461
 • 17382 x 245 =
  4258590
 • 72847 : 63 =
  Với phép chia có dư, các em điền kết quả theo ví dụ sau: 34 (dư 2)
  1156 (dư 19)
 • Bài 2:
 • a, 72 x X = 3600
  X =
  50
 • b, 7428 : X = 12
  X =
  619
 • c, X : 647 = 243
  X =
  157221
 • Bài 3:
  Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 526kg hoa quả, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 76kg hoa quả, ngày thứ ba bán được ít hơn tổng hai ngày thứ nhất và thứ hai 213kg hoa quả. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam hoa quả?
  Trả lời:

  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được ......... kg hoa quả

  681

  Ngày thứ hai bán được số ki-lô-gam hoa quả là:

  526 + 76 = 602 (kg)

  Ngày thứ hai bán được số ki-lô-gam hoa quả là:

  (526 + 602) – 213 = 915 (kg)

  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam hoa quả là:

  (602 + 526 + 915) : 3 = 681 (kg)

  Đáp số: 681kg

 • Bài 4:
  Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài là 180m. Trung bình cộng giữa chiều rộng và chiều dài là 150m. Người ta chia miếng đất thành hai phần. 1/3 diện tích dùng để xây nhà và 2/3 diện tích còn lại dùng để trồng cây táo. Biết cứ 1m2 thì thu hoạch được 3kg táo. Hỏi cả miếng đất thu hoạch được bao nhiêu tạ táo?
  Trả lời:

  Cả miếng đất thu hoạch được ......... tạ táo.

  432

  Tổng độ dài giữa chiều dài và chiều rộng là:

  150 x 2 = 300 (m)

  Chiều rộng của miếng đất hình chữ nhật là:

  300 – 180 = 120 (m)

  Diện tích của miếng đấy hình chữ nhật là:

  120 x 180 = 21600 (m2)

  Diện tích đất dùng để trồng táo là:

  21600 x 2 : 3 = 14400 (m2)

  Số ki-lô-gam táo thu hoạch được là:

  3 x 14400 = 43200 (kg) = 432 tạ

  Đáp số: 432 tạ táo

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 596
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 4 Xem thêm