Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Giải toán bằng Tiếng Anh là một hình thức thi mới nhằm giúp các em vừa nâng cao kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh đồng thời rèn luyện kĩ năng giải Toán. Mời các em học sinh lớp 4 cùng tham gia thử sức với cuộc thi này qua bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Chúc các em chuẩn bị tốt nhất cho Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 sắp tới.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 năm 2015 - 2016

 • Exam number 1: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

  Answer:
  (1) = .........; (2) = ..........; (3) = ...........; (4) = ...........; (6) = ..........; (7) = ..........; (10) = ...........; (11) = ..........; (12) = ..........; (13) = ............
  Điền số thứ tự của các ô vào chỗ chấm cho thích hợp để được các cặp giá trị bằng nhau.

  (1) = (17); (2) = (8); (3) = (9); (4) = (5); (6) = (19); (7) = (18); (10) = (20); (11) = (15); (12) = (14); (13) = (16)

  (17); (8); (9); (5); (19); (18); (20); (15); (14); (16)
 • Exam number 2:
  Question 1:
  Convert 40kg = ...........g.
  40000
 • Question 2:
  Convert: 9050000g = .............. kg.
  9050
 • Question 3:
  Multiply 95 x 100 = ...............
  9500
 • Question 4:
  Multiply: 27635 x 6 = .............
  165810
 • Question 5:
  If x : 100 = 7200 then x = ................
  720000
 • Question 6:
  Calculate: 7 x 3109 + 3 x 3109 = ..............
  31090
 • Question 7:
  Sophia has three $100 notes. She also has six $10 notes and ten $2 notes. 
  How much money does she have in total?
  Answer:
  She has $............
  380
 • Question 8:
  One pack of pencils has 11 pencils. Two other packs have 15 pencils each. 
  The total number of pencils in these three packs is .............. pencils.
  41
 • Question 9:
  Find the value of x such that x : 7 = 3152
  Answer: x = ................
  22064
 • Question 10:
  The sum of two numbers is 372 and their difference is 102.
  The smaller number is ...................
  135
 • Exam number 3:
  Question 1:
  Multiply: 147 x 20 = ............
 • Question 2:
  Which of following is true?
 • Question 3:
  Which of following is the greatest?
 • Question 4:
  If z : (20 - 1) = 38 then z = ..................
 • Question 5:
  Peter earns $15214 per month and Jane earns $14786 per month.
  How much do they earn per 10 months together?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
143 4.986
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm