Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức do VnDoc biên soạn, tài liệu hỗ trợ học sinh củng cố và ôn luyện bài học môn Công dân.

 • 1
  Nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác với sự vật, hiện tượng, đem lại cho con người hiểu biết về các đặc điểm bên ngoài của chúng là giai đoạn nhận thức nào dưới đây?
 • 2
  Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng, được gọi là
 • 3
  Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp, gồm
 • 4
  Nhận thức cảm tính được tạo nên do sự tiếp xúc
 • 5
  Nhận thức cảm tính đem lại cho con người những hiểu biết về các đặc điểm nào dưới đây của sự vật, hiện tượng?
 • 6
  Nhận thức cảm tính giúp cho con người nhận thức sự vật, hiện tượng một cách?
 • 7

  Để hoạt động học tập và lao động đạt hiệu quả cao, đòi hỏi phải luôn

 • 8

  Nhận thức gồm hai giai đoạn nào dưới đây?

 • 9

  Nhận thức cảm tính cung cấp cho nhận thức lí tính những

 • 10

  Câu nào dưới đây là biểu hiện của nhận thức lí tính

 • 11
  Những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội được gọi là
 • 12
  Hoạt động thực tiễn gồm mấy hình thức?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.123
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Giáo dục công dân lớp 10 Xem thêm