Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 6

Trắc nghiệm Công dân lớp 10 bài 6

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 6 gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm Công dân 10 có đáp án, giúp học sinh ôn luyện lý thuyết đã học và làm quen các dạng bài tập vận dụng.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Tài liệu học tập lớp 10.

Trắc nghiệm Công dân 10 do VnDoc tổng hợp và biên soạn, bao gồm các câu hỏi lí thuyết của từng bài học trong chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 10, hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm tại nhà.

 • 1
  Theo quy luật phủ định của phủ định, con đường phát triển của sự vật diễn ra như thế nào?
 • 2
  Vòng đời phát triển của con Tằm từ trứng → tằm → nhộng → ngài → trứng là biểu hiện của…?
 • 3
  Theo quan điểm Triết học Mác - Lê nin, phủ định biện chứng là…?
 • 4
  Trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Triết học gọi đó là…?
 • 5

  Câu nào dưới đây là biểu hiện của sự phủ định siêu hình?

 • 6

  Tục ngữ nào dưới đây là phủ định siêu hình?

 • 7
  Khái niệm dùng để chỉ việc xóa bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng gọi là phủ định
 • 8

  Nội dung nào dưới đây là đặc trưng của phủ định siêu hình?

 • 9
  Sự phủ định diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng là phủ định
 • 10

  Phủ định biện chứng là sự phủ định diễn ra do

 • 11

  Sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng là phủ định

 • 12

  Khẳng định nào dưới đây không đúng về phủ định biện chứng?

 • 13

  Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng?

 • 14

  Một trong những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng là

 • 15

  Một trong những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng là

 • 16

  Phủ định biện chứng có những đặc điểm nào dưới đây?

 • 17

  Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do

 • 18

  Khẳng định nào dưới đây đúng về phủ định siêu hình?

 • 19

  Câu tục ngữ nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định siêu hình?

 • 20

  Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định siêu hình?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 2.629
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Giáo dục công dân lớp 10 Xem thêm