Trắc nghiệm GDCD 10 bài 4 phần 2 Online

Trắc nghiệm Công dân 10 bài 4

Trắc nghiệm GDCD 10 bài 4 phần 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Công dân 10 có đáp án giúp học sinh nắm vững nội dung Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng, ôn luyện nâng cao kết quả học môn GDCD lớp 10.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Tài liệu học tập lớp 10.

Trắc nghiệm Công dân 10 bài 4 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn theo chương trình SGK môn Giáo dục công dân lớp 10, giúp học sinh có thêm tài liệu trong quá trình ôn tập nội dung bài học, ôn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm tại nhà.

 • 1

  Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong Triết học?

 • 2
  Biểu hiện nào dưới đây là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?
 • 3

  Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là

 • 4
  Điều kiện để hình thành một mẫu thuẫn theo quan điểm Triết học là
 • 5

  Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập có biểu hiện là, các mặt đối lập luôn luôn

 • 6

  Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về mâu thuẫn Triết học

 • 7

  Nội dung nào dưới đây không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn?

 • 8

  Ý kiến nào dưới đây về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là đúng?

 • 9

  Sự vật, hiện tượng nào dưới đây là mặt đối lập của mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?

 • 10

  Mỗi sinh vật có quá trình đồng hóa thì phải có quá trình dị hóa, nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật sẽ chết, theo quan điểm Triết học đây là

 • 11

  Biểu hiện nào dưới đây lí giải đúng về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng?

 • 12

  “Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đoạn văn trên thể hiện những quy luật nào của Triết học?

 • 13

  Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu. Cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn Triết học?

 • 14

  Cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học?

 • 15

  Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thong. Theo quan điểm mâu thuẫn Triết học, cách nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.159
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Giáo dục công dân lớp 10 Xem thêm