Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 1 Online

Trắc nghiệm Công dân 10 bài 1

VnDoc mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo bài Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Công dân 10 có đáp án, được VnDoc tổng hợp nhằm hỗ trợ quá trình dạy và học lớp 10 đạt kết quả cao.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Tài liệu học tập lớp 10.

Trắc nghiệm Công dân 10 bài 1 có đáp án được giáo viên VnDoc tổng hợp các câu hỏi lí thuyết kết hợp tính huống vận dụng thực tế môn Giáo dục công dân lớp 10, hỗ trợ quá trình ôn luyện bài học của học sinh lớp 10.

 • Câu thơ sau đây của Bác Hồ nói về nội dung gì của Triết học:
  "Sự vật vần xoay đà định sẵn
  Hết mưa là nắng hửng lên thôi "
 • Trong đoạn thơ
  "Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ
  Kiên quyết không ngừng thế tiến công
  Lạc nước hai xe đành bỏ phí
  Gặp thời, một tốt cũng thành công"
  Bác Hồ dạy chúng ta
 • Quan niệm cho rằng: giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người, không do ai sáng tạo ra, không ai có thể tiêu diệt được thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào sau đây?
 • Quan niệm cho rằng ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên, sản sinh ra vạn vật, muôn loài thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào?
 • Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống gọi là
 • Triết học có vai trò nào dưới đây đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người?
 • Nội dung dưới đây không thuộc kiến thức Triết học?
 • Khẳng định nào dưới đây là đúng?
 • Hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí con người trong thế giới là nội dung của:
 • Nội dung nào dưới đây là đối tượng nghiên cứu của Hóa học?
 • Sự phát triển và sinh trưởng của các loài sinh vật trong thế giới tự nhiên là đối tượng nghiên cứu của bộ môn khoa học nào dưới đây?
 • Sự phát triển của loài người là đối tượng nghiên cứu của:
 • Định nghĩa nào dưới đây là đúng về Triết học?
 • Đối tượng nghiên cứu của Triết học Mác – Lênin là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 4.886
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Giáo dục công dân lớp 10 Xem thêm