Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 7 phần 2 Online

Trắc nghiệm GDCD lớp 10 bài 7

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 7 phần 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Công dân 10 có đáp án giúp học sinh nắm vững nội dung Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, ôn luyện nâng cao kết quả học môn GDCD lớp 10.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Tài liệu học tập lớp 10.

Trắc nghiệm Công dân 10 bài 7 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn theo chương trình SGK môn Giáo dục công dân lớp 10, giúp học sinh có thêm tài liệu trong quá trình ôn tập nội dung bài học, làm quen bộ câu hỏi trắc nghiệm Công dân 10 có đáp án và đánh giá trực tiếp kết quả học tập của bản thân.

 • Câu 1: Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được vận dụng vào thực tiễn. Điều này thể hiện, thực tiễn là:
 • Câu 2: Hoạt động thực tiễn rất phong phú và đa dạng, khái quát thành mấy hình thức cơ bản?
 • Câu 3: Toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội gọi là
 • Câu 4: Thực tiễn là cơ sở, là động lực, là mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra:
 • Câu 5: Bác Hồ đã từng nói: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Câu nói trên thể hiện vai trò nào của thực tiễn đối với nhận thức?
 • Câu 6: Thấy bố, mẹ mình vất vả khi bóc vỏ đậu bạn A đã nghiên cứu chế tạo thành công máy bóc vỏ đậu công nghiệp. Trong trưởng hợp này, A đã thực hiện vai trò nào sau đây của thực tiễn đối với nhận thức:
 • Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?
 • Câu 8. Câu nào dưới đây thể hiện vai trò của thực tiễn là cơ sở của nhận thức?
 • Câu 9. Câu nào dưới đây không thể hiện vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?
 • Câu 10. Câu nào dưới đây thể hiện thực tiễn là động lực của nhận thức?
 • Câu 11. Bác Hồ từng nói: “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông”. Câu nói của Bác có nghĩa: thực tiễn là
 • Câu 12. Câu nào dưới đây không nói về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?
 • Câu 13. Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và hoàn thiện
 • Câu 14. Nội dung nào dưới đây không thuộc hoạt động thực tiễn?
 • Câu 15. Ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về thực tiễn?
 • Câu 16. Việc làm nào dưới đây không phải là hoạt động sản xuất vật chất
 • Câu 17. Trường hợp nào dưới đây không phải là hoạt động chính trị - xã hội
 • Câu 18. Hình thức hoạt động thực tiễn cơ bản và quan trọng nhất, quy định các hoạt động khác là hoạt động nào dưới đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.794
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Giáo dục công dân lớp 10 Xem thêm